Centrálny register zmlúv

Obec Radobica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2013/00285
431
30,00 € MUDr. Jana Takáčová Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
15. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00014
430
30,00 € Antónia Andrášiová Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
15. Apríl 2024
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva
423
65,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
15. Apríl 2024
ZMLUVA č. 324 0445 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
424
1 699,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
15. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
425
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ Sídlo: Plynárenská 6 Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
15. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00010
426
30,00 € Anton Franc Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
15. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00011
427
30,00 € Anton Franc Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
15. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00012
428
30,00 € Marta Francová Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
15. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00013
429
30,00 € Marta Francová Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
8. Apríl 2024
Dohoda č. 24/12/060/110 o poskytnutí príspevku na chránenú dielňu rok 2024
Zmluva 23/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Radobica
3. Apríl 2024
D O H O D A Číslo: 24/12/054/19 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
421
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Sídlo: Šumperská 1, 971 01 Prievidza Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
3. Apríl 2024
POISTKA číslo 9240085899
420
17,82 € UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava Slovenská republika Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
3. Apríl 2024
POISTKA číslo 9240085902
419
17,50 € UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava Slovenská republika POISTKA číslo Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
3. Apríl 2024
POISTKA číslo 9240085896
418
18,25 € UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava Slovenská republika Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
29. Február 2024
ZMLUVA č. ZO/2024TNZ10785-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
417
48,00 € Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Sídlo: Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
29. Február 2024
ZMLUVA č. KB/ ZO/2024TNM10785-2 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MANAŽÉRA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
416
36,00 € Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. Sídlo: Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
29. Február 2024
Servisná zmluva uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
415
488,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Sídlo: Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
21. Február 2024
POISTKA číslo 8002506129
414
32,04 € UNIQUA poisťovňa, a.s. Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
21. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00009
413
15,00 € Štefan Šúňovskv Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
16. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00008
412
30,00 € Rudolf Franc Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48