Centrálny register zmlúv

Obec Bátka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby- terénna opatrovateľská služba
1/2024
0,00 € Obec Bátka Júlia Simonová
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby- terénna opatrovateľská služba
2/2024
0,00 € Obec Bátka Magdaléna Csáková
15. Apríl 2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Vodozádržné opatrenia v obci Bátka"
1/2024
30 960,00 € AQUABEST s.r.o. Obec Bátka
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024 Externé riadenia a finančné manažovanie projektu
1/2024
15 000,00 € Občianske združenie Fundament Obec Bátka
7. Marec 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
202430-1
0,00 € HANYX s.r.o. Obec Bátka
6. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru
2
0,00 € SOS servis Mikuláš Tóth Obec Bátka
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 01/2024
01/2024
Doplnená
1 813,08 € Jozef Juhász, Zsolt Varga, Igor Bari, Katarína Derencsényiová, Róbert Szívos Obec Bátka
4. December 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb Externý manažment pre projekt "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov - Bátka "
Dodatok č. 1
0,00 € IJK-CONSULTING, s.r.o. Obec Bátka
18. Október 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
20231015
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Bátka
10. Október 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
1002
999,98 € GRAPHIC s.r.o. ŠK Bátka
27. September 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
1/2023
0,00 € StavoMatRs s.r.o. Obec Bátka
11. September 2023
Zmluva o vykonaní auditu
R2023/983
2 532,00 € GemerAudit, spol. s r.o. Obec Bátka
31. August 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti
2023/974
0,00 € Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o. Obec Bátka
14. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2010 o nájme nebytových priestorov
1/2010
0,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku-Cirkevný zbor Bátka Obec Bátka
15. Máj 2023
Návrh poistnej zmluvy
2408998912
120,11 € Generali Poisťovňa Obec Bátka
15. Máj 2023
Návrh poistnej zmluvy
2408998912
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Bátka
1. Jún 2023
Mandátna zmluva
04/2023
1 326,00 € Ing. Slavko Žilinčík D.I.D.-projekt, Gánovce Obec Bátka
1. Jún 2023
Mandátna zmluva
04/2023
1 326,00 € Ing. Slavko Žlinčík D.I.D.-projekt, Gánovce Obec Bátka
23. Máj 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 560/2023/UZ
560/2023/UZ
50 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Bátka
22. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023 "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov-Bátka"
1/2023
0,00 € VINOGOLD s.r.o. Obec Bátka