Centrálny register zmlúv

Mesto Hnúšťa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 21/24/HMB-ZoVZP č. 6
94/2024
0,00 € Horehronské múzeum Mesto Hnúšťa
27. Máj 2024
Kúpna zmluva "školský program"
95/2024
0,00 € Valman, s.r.o. Mesto Hnúšťa
27. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2024
96/2024
41,20 € Mesto Hnúšťa Zuzana Lichancová
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
92/2024
25 000,00 € Mesto Hnúšťa Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa, s.r.o.
24. Máj 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 21/2021
93/2024
7 703,46 € Mesto Hnúšťa MAJK s.r.o.
22. Máj 2024
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
91/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mesto Hnúšťa
21. Máj 2024
Dohoda o spolupráci pri umiestnení psa
88/2024
0,00 € Hnúšťanské Labky Mesto Hnúšťa
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 333
89/2024
120,00 € Mesto Hnúšťa Lukáš Bálint
21. Máj 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 320
90/2024
120,00 € Mesto Hnúšťa Robert Völgyi
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CSV8-76-98
87/2024
56 376,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Hnúšťa
16. Máj 2024
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely č. 11/22024
83/2024
3 500,00 € Mesto Hnúšťa Brantner Gemer
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2024
84/2024
49,80 € Mesto Hnúšťa Eva Martinská
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2024
85/2024
12,00 € Mesto Hnúšťa Magda Nosáľová
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 232024
86/2024
41,20 € Mesto Hnúšťa Peter Féder
15. Máj 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 323
81/2024
120,00 € Mesto Hnúšťa Jerguš Stejskal
15. Máj 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 326
82/2024
120,00 € Mesto Hnúšťa Michal Balaška
14. Máj 2024
Zmluva č. 308/6251/2024 o uzavretí budúcej zmluvy o bezodpaltnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície
80/2024
14 114,00 € Slovenská správa ciest Mesto Hnúšťa
13. Máj 2024
Dohoda č. 2024/BB/070 o poskytnutí finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu
79/2024
146 546,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Mesto Hnúšťa
10. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 116/2023
78/2024
690,00 € Mesto Hnúšťa Daniel Farkaš
3. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20/2024
75/2024
12,00 € Mesto Hnúšťa Ľubica Bönischová