Centrálny register zmlúv

Obec Hrachovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1121861
10/2024-Z
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Hrachovo
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
19/2024-Z
250,00 € Ing. Jozef Čarada Obec Hrachovo
24. Apríl 2024
Zmluva č. 07 24 01 s názvom: "Zmluva o poskytovaní služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom z domácností"
18/2024-Z
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Hrachovo
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DSG2
17/2024-Z
98 507,17 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Hrachovo
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
16/2024-Z
1 267,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hrachovo
2. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov
15/2024-Z
240,00 € Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Obec Hrachovo
27. Marec 2024
Poistná zmluva číslo 5190064955
14/2024-Z
57,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hrachovo
26. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13/2024-Z
0,00 € Obec Hrachovo RSNET s.r.o.
25. Marec 2024
Zmluva č. 324 1077
12/2024-Z
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Hrachovo
21. Marec 2024
Dohoda číslo: 24/31/054/244
11/2024-Z
678,24 € Obec Hrachovo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2024
Nájomná zmluva č. 7/2024-Z
7/2024-Z
1 380,00 € Obec Hrachovo Ing. Michal Beracko
26. Február 2024
Dodatok č.8/2024-Z k Nájomnej zmluve č. 279/2023
8/2024-Z
3 600,00 € Obec Hrachovo Dalibor Makši
26. Február 2024
Dohoda o spádovej materskej škole a zabezpečení povinného predprimárneho vzdelávania
9/2024-Z
0,00 € Obec Hrachovo Obec Selce
29. Január 2024
Poistná zmluva číslo 5190064891
6/2024-Z
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hrachovo
23. Január 2024
Dohoda č. 24/31/054/6
5/2024-Z
28,60 € Obec Hrachovo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19. Január 2024
Nájomná zmluva č. 60
60
64,00 € Obec Hrachovo Ondrej Kvietok
5. Január 2024
Zmluva č. 1/2024-Z o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 z rozpočtu obce Hrachovo
1/2024-Z
300,00 € Obec Hrachovo Športový klub Hrachovo
5. Január 2024
Zmluva č. 2/2024-Z o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 z rozpočtu obce Hrachovo
2/2024-Z
300,00 € Obec Hrachovo Občianske združenie OZVENY
5. Január 2024
Zmluva č. 3/2024-Z o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 z rozpočtu obce Hrachovo
3/2024-Z
100,00 € Obec Hrachovo Jednota dôchodcov Slovenska
5. Január 2024
Zmluva č. 4/2024-Z o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 z rozpočtu obce Hrachovo
4/2024-Z
100,00 € Obec Hrachovo Základná organizácia SZPB - Hrachovo