Centrálny register zmlúv

Obec Rimavské Brezovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom z domácností
042401
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Rimavské Brezovo
24. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ 2/2024/03457
NZ 2/2024/03457
0,00 € COLAS Slovakia a.s. Obec Rimavské Brezovo
24. November 2023
Dohoda č.23/31/010/88
23/31/010/88
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Obec Rimavské Brezovo
13. December 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Rimavské Brezovo
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci
1062023
0,00 € Globactive s.r.o. Obec Rimavské Brezovo
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve BRKO a prenájom zbernej nádoby
0542305
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Rimavské Brezovo
16. August 2023
Zmluva o dielo č.2/2023
2/2023
12 500,00 € PSTV s.r.o. Obec Rimavské Brezovo
27. Júl 2023
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely č.42/2023
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely č.42/2023
150,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Rimavské Brezovo
27. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
50,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Obec Rimavské Brezovo
17. Júl 2023
Zmluva o dielo 1/2023
Zmluva o dielo 1/2023
15 000,00 € UNISTAV Group s.r.o. Obec Rimavské Brezovo
16. Jún 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o poskytnutí NFP - MOPS
ZM_SEP-IMRK3-2022-004275
0,00 € Ministerstvo Vnútra SR Obec Rimavské Brezovo
29. Máj 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
č. RA - SNCA/20199715
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Rimavské Brezovo
22. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonanie aktivácie u zamestnávateľa
23/31/054/2637
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Obec Rimavské Brezovo
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zmluva č. 323 1073
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Rimavské Brezovo
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služby v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu
198 20 01
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Rimavské Brezovo
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
200 20 01
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Rimavské Brezovo
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 76 18 01
761801
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Rimavské Brezovo
26. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML_3_63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Rimavské Brezovo
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby č. 40 23 01
402301
Doplnená
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Rimavské Brezovo
2. December 2022
Dohoda č.22/31/010/48
Dohoda §10 PvHN 22/31/010/48
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Obec Rimavské Brezovo