Centrálny register zmlúv

Mesto Tisovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o dielo
181/2023
211 663,98 € Jamu Stav, s.r.o. Mesto Tisovec
7. December 2023
Mandátna zmluva
182/2023
0,00 € Consulting Education Partners, s.r.o Mesto Tisovec
5. December 2023
Dodatok č. 2
180/2023
0,00 € Ivan Hudaček SHR Mesto Tisovec
1. December 2023
Zmluva o spolupráci
179/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Tisovec
30. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
178/2023
200,00 € Silvia Hradovská Mesto Tisovec
29. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
177/2023
85,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Tisovec
23. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
175/2023
142 064,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Tisovec
23. November 2023
Zmluva o nájme
176/2023
200,00 € Jarmila Víťazková Mesto Tisovec
21. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
174/2023
0,00 € Environmentálny fond Mesto Tisovec
14. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu
173/2023
0,00 € Environmentálny fond Mesto Tisovec
7. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
170/2023
75,00 € Evanjelické gymnázium Mesto Tisovec
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
171/2023
0,00 € NESS Slovensko, a.s. Mesto Tisovec
7. November 2023
Dohoda č. 23/31/010/30
172/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Tisovec
31. Október 2023
Zmluva o spolupráci
168/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Tisovec
31. Október 2023
Zmluva o spolupráci
169/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Tisovec
19. Október 2023
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
164/2023
0,00 € Domäsko s.r.o. Mesto Tisovec
19. Október 2023
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
165/2023
0,00 € Domäsko s.r.o. Mesto Tisovec
19. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
166/2023
140,00 € VAN SPED s.r.o. Mesto Tisovec
19. Október 2023
Dodatok k Zmluve č. MKB22054
167/2023
0,00 € SOMI SYSTEMS, a.s. Mesto Tisovec
11. Október 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
163/2023
3 000,00 € Studnica, n.o. Mesto Tisovec