Centrálny register zmlúv

Obec Veľká Čalomija

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zábavná činnosť
172024
300,00 € Katarína Szarková Obec Veľká Čalomija
22. Júl 2024
zábavná činnosť
272024
720,00 € Mgr. Gabriel Kanta Obec Veľká Čalomija
12. Júl 2024
Zmluvy o vystúpení
163/2024
650,00 € Paramisi Társulat Meseszínháza -Oláh József Obec Veľká Čalomija
20. Jún 2024
nájomná zmluva na byt
5/8/2024
94,30 € Zacharová Zlata Veľká Čalomija
3. Jún 2024
Kúpna zmluva - pozemky C KN 37/2,37/5,37/6, 37/3
140/2024
1 183,00 € Vendelín Vanda, Zoltán Vanda, Marta Vandová, Monika Görögová Obec Veľká Čalomija
29. Máj 2024
Zmluva o dielo - Detské inkluzívne ihrisko obec Veľká Čalomija
23/5
50 124,60 € OLI Ihriská s.r.o. Obec Veľká Čalomija
12. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
5190063081
30,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Veľká Čalomija
22. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
Dohoda č. 24/32/054/9
339,12 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Obec Veľká Čalomija
7. Marec 2024
Príkazná zmluva
532024
Doplnená
1 106,00 € Benjamín Baláž Veľká Čalomija
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
26-003-2024
28,00 € Slovak Telecom Veľká Čalomija
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
26/2024
0,00 € Slovak Telecom Veľká Čalomija
26. Január 2024
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
26-001/2024
1,80 € Slovak Telecom Veľká Čalomija
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na na pomoc inej fyzickej osoby
Zmluva 1127/2024-M_ODFSS
33 840,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Veľká Čalomija
16. Január 2024
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb a licenčná zmluva č.2000/334
1 098,00 € Remek, s.r.o. Obec Veľká Čalomija
16. Január 2024
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 6/2024
628,00 € ZU_MA Potraviny s.r.o. Obec Veľká Čalomija
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100001605
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Obec Veľká Čalomija
12. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o komplexnom nakladaní s pdpadmi č. ZM-KW-OD-23-0010
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM-KW-OD-20-0010
0,00 € KOSIT WEST s.r.o. Obec Veľká Čalomija
20. December 2023
nájomná zmluva na byt
6122024
93,38 € Galči Viktor Veľká Čalomija
20. December 2023
Dodatok č. 4 k zmluve KŽP-PO4-SC411-2019-61/CHH8
Dodatok č. 4 k zmluve KŽP-PO4-SC411-2019-61/CHH8
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Veľká Čalomija
13. December 2023
Dodatok č.9 k poistnej zmluve č.4419010395
Dodatok č.9 k poistnej zmluve č.4419010395
76,71 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Obec Veľká Čalomija