Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-59/2024
30,00 € Valéria Vagáneková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
9. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-5/2024
30,00 € Viera Demikátová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-64/2024
70,00 € Mária Janíčková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-47/2024
70,00 € Valéria Vagáneková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-54/2024
70,00 € Eva Krahulcová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
13. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-25/2024
70,00 € Peter Ivanič Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-62/2024
70,00 € Viliam Michalík Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-66/2024
70,00 € RSDr. Rudolf Boroš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-52/2024
50,00 € Irena Štangová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-65/2024
50,00 € Lucia Lacinová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-61/2024
50,00 € Mgr. Valéria Kmeťová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-60/2024
50,00 € Mgr. Valéria Kmeťová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
1d-5/2024
0,00 € HANYX s.r.o., Novomeského 30, 984 03 Lučenec Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
1a-2/2024
11 500,00 € Accel consulting s.r.o., Betliarska 10, 851 01 Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. Máj 2024
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva
1b-1/2024
75 000,00 € J - STAV spol. s r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-56/2024
30,00 € Peter Zachar Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
1b-2/2024
524,50 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-63/2024
15,23 € Štefan Veštúr Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-50/2024
30,00 € Ing. Ľubica Poliščáková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
9. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-53/2024
30,00 € Ing. Alena Strobl Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3