Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 2/2022 zo dňa 31.03.2022
D1_2b-2/2022
1 046,64 € Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 3/2022 zo dňa 31.03.2022
D1_2b-3/2022
3 786,36 € Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. September 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 52/2018 zo dňa 29.11.2018
D6_2b-52/2018
2 238,72 € Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. September 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 14/2018 zo dňa 15.06.2018
D6_2b-14/2018
3 640,92 € Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
2. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-58/2022
30,00 € Adrian Krňan Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-23/2022
113,20 € Adriana Pavlovová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Október 2022
Dohoda o ukončení nájmu
U_2b-6/2021
0,00 € Alexandra Jakubová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-79/2022
30,45 € Alica Nosková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
9. Jún 2022
Poistná zmluva
6801591915
58,97 € Allianz - Slovenská poisťovňa Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 11/2019 zo dňa 26.06.2019
D3_2b-11/2019
3 786,36 € Andrea Botošová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 3/2021 zo dňa 26.04.2021
D2_2b-3/2021
3 501,12 € Andrea Hajnárová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-93/2022
70,70 € Andrej Patvaros Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. November 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 1/2018 zo dňa 30.05.2018
D5_2b-1/2018
2 213,28 € Anna Benianová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
6. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-34/2022
80,00 € Anna Bočková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
19. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-50/2022
70,74 € Anna Černáková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-94/2022
380,00 € Anna Furáková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Október 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 42/2018 zo dňa 29.10.2018
D4_2b-42/2018
2 213,28 € Anna Jergušová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 9/2019 zo dňa 26.04.2019
D3-2b-9/2019
2 093,28 € Anna Paulovičová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Október 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 46/2018 zo dňa 31.10.2018
D4_2b-46/2018
2 213,28 € Anna Pilátová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
11. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-61/2022
50,00 € Augustín Janíček Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3