Centrálny register zmlúv

Obec Záhorce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o aktualizácii programov
35/2023
162,00 € TOPSET Solutions s.r.o. OBEC ZÁHORCE
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 082020A
D1-04/2023
26 086,99 € OBEC ZÁHORCE WinsGroup s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o službách č. 201023/5
33/2023
1 000,00 € OPEN DOOR s.r.o. OBEC ZÁHORCE
30. Október 2023
Zmluva o dielo
34/2023
20 985,73 € SAWER s.r.o. OBEC ZÁHORCE
25. Október 2023
Dodatok č. 9 k poistenej zmluve
D9-12/2011
2 139,34 € Uniqa poisťovňa a.s., Bratislava OBEC ZÁHORCE
9. Október 2023
Darovacia zmluva
26/2023
100,00 € ABG Želovce, s. r. o. OBEC ZÁHORCE
22. September 2023
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
30/2023
0,00 € Okresný súd Lučenec OBEC ZÁHORCE
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných službách
31/2023
0,00 € Národná agentúra NASES OBEC ZÁHORCE
22. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kval. cert. pre ele. pečať
32/2023
0,00 € Národná agentúra NASES OBEC ZÁHORCE
19. September 2023
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
29/2023
0,00 € Lugner , s.r.o. , Čebovce OBEC ZÁHORCE
11. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
28/2023
0,00 € Ladislav Nagy - NAZEL, Dolinka 176 OBEC ZÁHORCE
7. September 2023
Nájomná zmluva
27/2023
3 480,00 € OBEC ZÁHORCE Šikuma s.r.o.
21. August 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.40/O-23
25/2023
960,00 € Audit Accounting, s.r.o. OBEC ZÁHORCE
11. August 2023
Zmluva č. 609/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
18/2023
700,00 € Banskobystrický samosprávny kraj OBEC ZÁHORCE
10. August 2023
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
19/2023
390,00 € Marta Dolová OBEC ZÁHORCE
10. August 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do sústavy
20/2023
0,00 € Stredosl.distribučná spol. a. OBEC ZÁHORCE
10. August 2023
Zmluva o službách č. 130723/3
21/2023
1 000,00 € OPEN DOOR s.r.o. OBEC ZÁHORCE
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie
22/2023
3 500,00 € Futbalový klub FK Záhorce OBEC ZÁHORCE
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
24/2023
7 800,00 € OBEC ZÁHORCE Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o podnájme a o nájme bytu
23/2023
84,06 € Branislav Filip OBEC ZÁHORCE