Centrálny register zmlúv

24/2022

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Dodatok č.1 k zumluve o práve používania Služby ELWIS
53/2023 Dodatok č.1
162,00 € JRK Slovensko, s.r.o. Obec Hontianske Nemce
25. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok
0,00 € EKO-AUDIT, s.r.o. Obec Hontianske Nemce
12. September 2023
Zmluva - divadelné predstavenie
51/2023
0,00 € FORTISIMO, s.r.o. Obec Hontianske Nemce
28. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
50/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hontianske Nemce
28. August 2023
ZMLUVA č.2/2023 NZ o opakovanom nájme obecného bytu č. 9
2/2023 NZ
0,00 € Klaudia Röderová, Mgr. a René Röder Obec Hontianske Nemce
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091 DFD2-91-108
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Hontianske Nemce
23. August 2023
Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202306-ZoPZO-1831
47/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná , a.s. Obec Hontianske Nemce
23. August 2023
Zmluva o sponzorstve
49/2023
200,00 € Atmosféra Obec Hontianske Nemce
21. August 2023
Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202306-ZoPZO-1834
48/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná , a.s. Obec Hontianske Nemce
21. August 2023
Zmluva o dielo
35/2023
115 166,71 € STYK SERVIS, s.r.o. Obec Hontianske Nemce
16. August 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
43/2023
900,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Hontianske Nemce
16. August 2023
Zmluva o sponzorstve
44/2023
500,00 € M&J BUSINESS, s.r.o. Obec Hontianske Nemce
16. August 2023
Zmluva o dielo
46/2023
160,00 € Mgr.art. Daniel Mališ Obec Hontianske Nemce
16. August 2023
Zmluva o dielo
45/2023
30,00 € Marianna Krahulcova Obec Hontianske Nemce
9. August 2023
Zmluva o pripojení
38/2023
15,00 € VM Telecom Obec Hontianske Nemce
9. August 2023
Zmluva o sponzorstve
41/2023
300,00 € Darksun, s.r.o. Obec Hontianske Nemce
9. August 2023
Zmluva o sponzorstve
42/2023
350,00 € MICONIC, s.r.o. Obec Hontianske Nemce
29. Júl 2023
Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne a.s.
784/CC/23-VOP SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Hontianske Nemce
28. Júl 2023
Zmluva o úvere
784/CC/23
130 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Hontianske Nemce
25. Júl 2023
Kúpna zmluva
28/2023
19 900,00 € AUTO SLOVAK s.r.o. Obec Hontianske Nemce