Centrálny register zmlúv

Obec Očová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2022
Zmluva o prenájme reklamnej plochy na umiestnenie reklamy
1129/2022
500,00 € AGROSEV spol s r.o. Obec Očová
7. Jún 2022
Kúpna zmluva
KZ 2022 Športová LV 1785
134,44 € Anna Holíková, Martin Holík, Ján Holík, Ľubomír Chabada, Ján Sedliačik, Anna Maľová, Ľubica Poničanová, Andrej Štollmann Obec Očová
17. August 2022
Zmluva o účinkovaní Očovská folklórna hruda 2022
1394/2022/10
30,00 € Anna Tlučáková Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová
14. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
1278/2022
0,00 € Bio-Nexus SK, s.r.o. Bratislava Obec Očová, SNP 330/110, Očová
13. Október 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
1688/2022
0,00 € DEUS Bratislava Obec Očová, SNP 330/110, Očová
3. August 2022
Zmluva o prenájme vecí č. ZNVk/1/2022
1325/2022
600,00 € Divadlo J. G. Tajovského Zvolen Obec Očová, SNP 330/110, Očová
26. Máj 2022
Zmluva č. 322 1075 o poskytnutí dotácie
843/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Očová, SNP 330/110, Očová
12. August 2022
Zmluva o účinkovaní Očovská folklórna hruda 2022
1394/22/7
150,00 € doc. Ing. Karol Kočík, CSc. Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová
12. August 2022
Zmluva o prenájme verejného priestranstva na umiestnenie reklamy OFH 2022
1458/2022
200,00 € Dstar s.r.o. Banská Bystrica Obec Očová, SNP 330/110, Očová
8. August 2022
Zmluva o prenájme verejného priestranstva na umiestnenie reklamy
1433/2022
300,00 € F F medicine s.r.o. Očová Obec Očová, SNP 330/110, Očová
27. Júl 2022
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy zo dňa 10. 5. 2021
1258/2022
0,00 € FEREX, s.r.o., Nitra Obec Očová, SNP 330/110, Očová
16. August 2022
Zmluva o účinkovaní na prehliadke v oblasti tradičnej ľudovej kultúry Očovská folklórna hruda 2022
1133/2022/2a
200,00 € Folklórny súbor Marína, občianske združenie, Študentská 1688/10, 960 01 Zvolen Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová
7. Apríl 2022
poskytnutie finančných prostriedkov na podujatie OFH 2022
635/2022
7 500,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová
16. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04777
1295/2022
1 500,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová
17. August 2022
Zmluva o účinkovaní Očovská folklórna hruda 2022
1394/2022/12
50,00 € Ing. Erika Rudíková Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová
17. August 2022
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy zo dňa 17. 5. 2021
1259/2022
0,00 € Ing. Ivan Švec - STAPOS, Zvolen Obec Očová, SNP 330/110, Očová
16. August 2022
Zmluva o účinkovaní na prehliadke v oblasti tradičnej ľudovej kultúry Očovská folklórna hruda 2022
1133/2022/15
20,00 € Ing. Jozef Kamenský, Hriňová Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová
10. August 2022
Zmluva o účinkovaní Očovská folklórna hruda 2022
1394/22/8
500,00 € Ing. Pavel Holík Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 1/2022
725/2022
72,38 € INTEXCOM s. r. o., V. P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová
16. August 2022
Príkazná zmluva č. 01/VO/POI
1461/2022
36,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Prešov Obec Očová, SNP 330/110, Očová