Centrálny register zmlúv

Obec Pliešovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí finančnej dotácie
18 000,00 € Telovýchovná jednota Tatran VLM Pliešovce, Lesnícka 24, Pliešovce Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
27. Február 2024
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí finančnej dotácie
3 000,00 € Folklórna skupina Rozmarín, Nám. SNP 37, Pliešovce Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí č. 4/2024 CVČ
Zmluva č. 4/2024 CVČ
392,00 € Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. č. 4/4, Krupina Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
0851
0,00 € Jaroslav Lukáč Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
13. Február 2024
Dohoda o ukončení Dohody o dodávke služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
Ukončenie dohody o dodávke služieb - Bojtošová
0,00 € Radoslava Bojtošová, Dolinky 109, Pliešovce Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
VS 202308
2 700,00 € EKO-AUDIT, s.r.o., 9. mája 424/7, 03901 Turčianske Teplice Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
6. Február 2024
Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 15 054/21
Dodatok k Zmluve č. 15 054/21 - 2024
0,00 € Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, Trenčín Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
30. Január 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 15 054/71 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
Dodatok č. 2 k zmluve č. 15 054/71
0,00 € Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, Trenčín Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
30. Január 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu
Dodatok č. 10 k Zmluve o vývoze triedeného odpad
0,00 € Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, Trenčín Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
29. Január 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom č. zml. 15 054/01
Dodatok č. 9 k zmluve č. 15 054/01
0,00 € Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, Trenčín Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
26. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely č. 1/2024
Nájomná zmluva o nájme pozemku č. 1/2024
25,42 € Ján Kyseľ Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
26. Január 2024
Zmluva č. 2/2024 o prenájme priestorov SD Družba
Zmluva č. 2/2024 o prenájme priestorov SD Družba
180,00 € Marek Kotruch, Pliešovce Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
26. Január 2024
Zmluva č. 11/2023 o prenájme priestorov SD Družba
Zmluva č. 11/2023 o prenájme priestorov SD Družb
150,00 € Mária Knošková Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
26. Január 2024
Zmluva č. 10/2023 o prenájme priestorov SD Družba
Zmluva č. 10/2023 o prenájme priestorov SD Družb
150,00 € Mariana Hvodliková Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0443
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0443
0,00 € Vladimír Cút Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
25. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0348
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0348
0,00 € Dagmar Mozolániová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
0850
0,00 € Simona Oremová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
0849
0,00 € Dagmar Mozolániová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
0848
0,00 € Marek Schwarz Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
23. Január 2024
Zmluva č. 1 o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu
Zmluva č. 1 o poskyt. fin. záb. - Oremová
416,00 € Marta Oremová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce