Centrálny register zmlúv

Obec Pliešovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0041
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0041
0,00 € Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
3. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0560
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0560
0,00 € Adriana Blahová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
21. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0013
0,00 € Alena Mullerová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
15. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 233/2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 233/2017
0,00 € Alena Mydliarová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
26. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0316
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0316
0,00 € Alena Mydliarová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
5. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu č. 11/2022-byt
Zmluva o nájme obecného bytu č. 11/2022-byt
0,00 € Alena Žabková, Pliešovce Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
0773
0,00 € Alenka Zaťková Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
23. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0438
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0438
0,00 € Alenka Zaťková Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 144/2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 144/2017
0,00 € Aneta Strhárska Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
23. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0031
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0031
0,00 € Anna Arendášová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
24. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0584
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0584
0,00 € Anna Arendášová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
0768
0,00 € Anna Babuchnová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 192/2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 192/2017
0,00 € Anna Bakošová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 145/2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 145/2017
0,00 € Anna Balážová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
15. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0168
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0168
0,00 € Anna Balážová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1 k Zmluve o vypožičke č. 24/2017
0,00 € Anna Bartošová, Fraňa Kráľa 652/5, Pliešovce Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
12. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0248
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0248
0,00 € Anna Bezeková Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
22. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0209
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0209
0,00 € Anna Cútová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0308
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0308
0,00 € Anna Cúttová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
14. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
0730
0,00 € Anna Čurmová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce