Centrálny register zmlúv

Obec Sebechleby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Kúpna zmluva
134
36,50 € Marián Plošický, Renáta Plošická Obec Sebechleby
24. Február 2023
Kúpna zmluva
133
36,50 € Mrián Plošicky, Renáta Plošická Obec Sebechleby
21. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku
132
0,00 € COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. Obec Sebechleby
8. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
131
29 026,20 € Veríme v zábavu, s.r.o. Obec Sebechleby
26. Január 2023
Mandátna zmluva č. MZ202305
130
850,00 € Veriton, s.r.o. Obec Sebechleby
25. Január 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
127
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Sebechleby
25. Január 2023
kúpna zmluva na pozemok
128
901,50 € Milan Mikuláši Obec Sebechleby
25. Január 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
129
0,00 € Bilka Jaroslav, Bilková Terézia Obec Sebechleby
30. December 2022
zmluva 1262022
1262022
6 500,00 € Lukáš Kúdela Obec Sebechleby
28. December 2022
Kúpna zmluva
1252022
1 638,00 € Mária Stanko Očenášová, Jozef Stanko Obec Sebechleby
21. December 2022
Darovacia zmluva
1242022
304,80 € Slovenská republika, Štatistický úrad SR Obec Sebechleby
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 041/2019/IS
123 2022
3 457 181,04 € COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. Obec Sebechleby
5. December 2022
Kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene
1222022
1 071,00 € Pleva Stanislav, Slavomíra Bukovinská, Ján Šalát, Katarína Vajová Obec Sebechleby
29. November 2022
Darovacia zmluva
121/2022
129 172,60 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Sebechleby
28. November 2022
kúpna zmluva na pozemky
120/2022
5,00 € Anna Uhlerová, Peter Grajciar, Ing. Štefan Pastier, Jozef Pastier, Katarína Cibuľová Obec Sebechleby
21. November 2022
Kúpna zmluva
119/2022
387,50 € Jaroslav Bilka, Terézia Bilková Obec Sebechleby
15. November 2022
kúpna zmluva na pozemky
118/2022
179,80 € Michal Labuda, Mgr. art Anna Labudová Obec Sebechleby
31. Október 2022
Zámenná zmluva
116/ 2022
0,00 € Mária Šlanková Obec Sebechleby
31. Október 2022
Kúpna zmluva na pozemky
117/2022
137,70 € Matúš Pello, Mgr. Jana Danielová Obec Sebechleby
27. Október 2022
Kúpna zmluva na pozemky
115/2022
44,80 € Miroslav Maďar Obec Sebechleby