Centrálny register zmlúv

Obec Sebechleby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z0322024
Z0322024
700,00 € Rozvojová agentúra BBSK n.o. Obec Sebechleby
27. Marec 2024
Zmluva č. 3241122 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
3241122
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Sebechleby
23. Január 2024
kúpna zmluva na pozemok
0032024
217,00 € Ján Šalát a Martina Šalátová, Sebechleby č. 163 Obec Sebechleby
12. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 126/2022 o prenájme nehnuteľnosti.
Dodatok č. 1 ku zmluve č. 126/2022
0,00 € Lukáš Kúdela Obec Sebechleby
9. Január 2024
Licenčná zmluva č. U2506/2024
U2506/2024
1 000,00 € MADE spol. s r.o. Obec Sebechleby
28. December 2023
Zmluva š. S 1003/23
S1003/23
0,00 € MEPOS, s.r.o. Obec Sebechleby
17. Október 2023
Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č.341905-2022
341905-2022
300 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Sebechleby
25. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1452023
0,00 € SSE Stredoslovenská energetika a. s. Obec Sebechleby
14. August 2023
Kúpna zmluva
1442023
0,00 € Vatra, Vatrová, Báchorová, Špániková, Kaufman, Peťko, Vician, Gembický, Gembická, Krísel, Pokorný, Pokorná, Jarabek, Jarabeková, Demian, Banárová, Mäsiarová, Jančiarová, Hudecová, Obec Sebechleby
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z32091DFD1-91-108
109 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Sebechleby
6. Jún 2023
Zmluva na vykonávanie zberu drobného stavebného odpadu
142
0,00 € Infoland, s.r.o. Obec Sebechleby
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M973-421-19 zo dňa 28.8.2019
IROP-Z_302041M973-421-19
2 038 261,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Sebechleby
2. Máj 2023
Zmluva č. 3231106 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zmluva č. 3231106
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Sebechleby
2. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva
Hromadná licenčná zmluva
33,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Sebechleby
25. Apríl 2023
Poistná zmluva
137/23
1 328,88 € Generali Poisťovňa Obec Sebechleby
25. Apríl 2023
Kúpno-predajná zmluva
138/23
5 800,00 € Zoltán Meszáros Obec Sebechleby
3. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10-H/2020 o zneškodňovaní odpadu
135
0,00 € Mikona plus, s.r.o. Želiezovce Obec Sebechleby
3. Apríl 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 29/2023
136
0,00 € Kronospan, s. r. o. Obec Sebechleby
6. Marec 2023
Kúpna zmluva
134
36,50 € Marián Plošický, Renáta Plošická Obec Sebechleby
24. Február 2023
Kúpna zmluva
133
36,50 € Mrián Plošicky, Renáta Plošická Obec Sebechleby