Centrálny register zmlúv

Obec Terany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Zmluva o dielo
1629
0,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Terany
8. Jún 2024
Kúpna zmluva
1626
0,00 € Valman, s.r.o. Obec Terany
29. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
1623
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Terany
28. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
1622
0,00 € MPSVR SR Obec Terany
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
1621
0,00 € DEGOM s.r.o. Obec Terany
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
198/2024
30,00 € Obec Terany Ladislav Takács
20. Máj 2024
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve
1620
0,00 € ZO SLOVES Obec Terany
14. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
170/2/2024
15,00 € Obec Terany Ján Stankovič, Ing.
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1616
0,00 € Ing. Mária Gajdošová Obec Terany
13. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
170/2024
15,00 € Obec Terany Ján Stankovič, Ing.
9. Máj 2024
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
1614
0,00 € ÚPSVaR Zvolen Obec Terany
30. Apríl 2024
Dodatok k poistnej zmluve
1613
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Terany
29. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy
1612
0,00 € Ing. Milena Korcová Obec Terany
24. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
1611
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Terany
23. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
1610
0,00 € ÚPSVaR Zvolen Obec Terany
18. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
172/2024
15,00 € Obec Terany Lýdia Šajgalíková
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DobrovoľneJ požiarnej ochrany
1607
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Terany
22. Marec 2024
Poistná zmluva
1608
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Terany
28. Február 2024
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ VÝKUPU A ZBERU POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA
1602
0,00 € HANYX s.r.o. Obec Terany
28. Február 2024
Mandátna zmluva
1601
0,00 € Občianske združenie BOVAP Obec Terany