Centrálny register zmlúv

Mesto Banská Štiavnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
poskytnutie sociálnej pôžičky
651/2023
120,00 € Soňa Kováčová Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
poskytnutie sociálnej pôžičky
652/2023
150,00 € Zina Langerová Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
poskytnutie služieb - zimná údržba
655/2023
0,00 € Jozef Gregáň J.G.- Služby Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
poskytnutie služieb - zimná údržba
654/2023
0,00 € REMAJA, s.r.o. Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
poskytnutie služieb - zimná údržba
653/2023
0,00 € B&B HOLD, s.r.o. Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
poskytnutie služieb - zimná údržba
656/2023
0,00 € ELGEO - BANSKÁ, s.r.o. Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
poskytnutie služieb - zimná údržba
657/2023
0,00 € Ing. Ján Čamaj Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
FP na pokrytie nákladov súvisiacich so zneškodňovaním a následným odstraňovaním následov požiaru 18.3.2023
658/2023
700,00 € Mesto Žarnovica Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
výkon funkcie požiarneho technika
659/2023
400,00 € Janka Škriniarová - Zenit Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
hudobné vystúpenie Nina Rosa
660/2023
300,00 € Nina Marinová Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
výpožička 2 ks sklenených vitrín 30. výročie UNESCO
661/2023
0,00 € PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD. Mesto Banská Štiavnica
6. December 2023
poskytnutie 55ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
644/2023
1 500,00 € Mgr. Ján Petrík Mesto Banská Štiavnica
6. December 2023
poskytnutire 3ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
646/2023
120,00 € Matúš Látka Mesto Banská Štiavnica
6. December 2023
poskytnutire 24ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
645/2023
600,00 € Marian Garai Mesto Banská Štiavnica
6. December 2023
poskytnutire 1 ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
647/2023
20,00 € Vladimír Dobšovič Mesto Banská Štiavnica
6. December 2023
poskytnutire 3 ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
648/2023
60,00 € Ing. Lubomír Lužina Mesto Banská Štiavnica
6. December 2023
poskytnutire 2 ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
649/2023
40,00 € Ing. Mgr. Martin Lutonský Mesto Banská Štiavnica
6. December 2023
poskytnutire 1ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
650/2023
40,00 € Mgr. Emília Kumpfová Mesto Banská Štiavnica
4. December 2023
Dodatok č. 5
642/2023
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Akzent BigBoard a.s.
4. December 2023
finančný príspevok Zájazd k Vianociam 2023
643/2023
400,00 € MARGARÉTKA Mesto Banská Štiavnica