Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dodatok č.1/2023/3/H k NZ za užívanie hrobového miesta
107/2023
20,00 € Vanda Povinská Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
28. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2023/42/V
106/2023
60,00 € Vladimír Bratko Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
28. November 2023
Dodatok č. 1 K zmluve č. 2/2021/Hronský Beňadik
105/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č. 2023/41/V
104/2023
60,00 € KORYTÁRI o.z. Hronská 106/38, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 204-23-041
103/2023
73,00 € CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
16. November 2023
Kúpna zmluva č. 231488 - doplnenie prílohy
95_1/2023
37 020,00 € GROSSA NOVA s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
102/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov č. 2023/40/V
101/2023
10,00 € ANPEK OPTIX s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. November 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2023
100/2023
10,00 € Katarína Palušková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. November 2023
Kúpna zmluva č. 5/2023
99/2023
200,00 € Marta Prikrylová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. November 2023
Zmluva o dodávke plynu 01.11.2023 - 31.10.2025
98/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
97/2023
97,95 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. Október 2023
Dohoda č. 23/27/010/46
96/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. Október 2023
Kúpna zmluva č. 231488
95/2023
37 020,00 € GROSSA NOVA s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Október 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo 23/27/054/436 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
94/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Október 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
93/2023
10,00 € Jozef Príbelský Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2013 o zverení majetku obce do správy ZŠ s MŠ, Pod Kláštorom 158/52, Hronský Beňadik
92/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Pod Kláštorom 158/52, 966 53 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/9/H
91/2023
40,00 € MUDr. Zuzana Bozalková Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
24. Október 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2023/39/V
90/2023
60,00 € Terézia Šimovičová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
16. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 20.12.2013
89/2023
133,12 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik