Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/18/V
52/2023
100,00 € Oliver Šarkőzi Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Jún 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/19/V
53/2023
0,00 € Ing. Marcela Kollarovičová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
51/2023
400,00 € Klub slovenských turistov Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
50/2023
12 000,00 € Andrea Kosecová, Hajnáčka 211, 980 33 Hajnáčka Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Máj 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/17/V
49/2023
10,00 € Anpek Optix s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
18. Máj 2023
Zmluva č. 417/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
48/2023
1 915,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/6/H
46/2023
10,00 € Adriana Repiská Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/7/H
47/2023
5,00 € Eva Štiglincová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
12. Máj 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/16/V
45/2023
0,00 € Petra Nemcová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Máj 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/15/V
44/2023
25,00 € Ing. Pavol Javorek Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. Máj 2023
Licenčná zmluva - Prolex
42/2023
200,00 € eSYST, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01 001 Žilina Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. Máj 2023
Licenčná zmluva - Enex
41/2023
250,00 € eSYST, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01 001 Žilina Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. Máj 2023
Dodatok k NZ č.1/2023/1/H
43/2023
20,00 € Ing. Peter Lehoczký Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423 637 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ
40/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. Apríl 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 39/2023
38/2023
0,00 € Kronospan, s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. Apríl 2023
Úprava ZŠ na zlúčenie prevádzky ZŠsMŠ a rekonštrukcia obecnej budovy pre potreby výdaja stravy
39/2023
42 461,84 € Kašjarovci, s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/27/010/067
37/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažku Veľkonočného benefičného koncertu v Hronskom Beňadiku dňa 26.03.2023
34/2023
250,00 € Andrea Bukajová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažku Veľkonočného benefičného koncertu v Hronskom Beňadiku dňa 26.03.2023
35/2023
250,00 € Helena Buzalková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažku Veľkonočného benefičného koncertu v Hronskom Beňadiku dňa 26.03.2023
36/2023
250,00 € Miroslava Supuková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik