Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 4/2024
49/2024
240,00 € Adriana Majsniarová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 3/2024
48/2024
264,00 € Štefan Klimant Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/21/V
47/2024
60,00 € Lívia Meszárošová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Máj 2024
súhlas - licencia na používanie hudobnej produkcie
45/2024
96,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Máj 2024
Mandátna zmluva č. MZ202402
46/2024
5 500,00 € Veriton, s. r. o., Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/20/V
44/2024
100,00 € Ing. Lenka Lopúchová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č. 2024/19/V
43/2024
10,00 € KORYTÁRI o.z. Hronská 106/38, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č. 2024/18/V
42/2024
60,00 € Eva Kőntošová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
41/2024
400,00 € Občianske združenie pivnice Hodruša - Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/17/V
40/2024
40,00 € Marián Coplák Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/4/H
39/2024
15,00 € Milan Coplák Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Máj 2024
Zmluva č. 23/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
38/2024
4 500,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č. 2024/16/V
37/2024
40,00 € Albert Grünermel Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č. 2024/15/V
36/2024
60,00 € Ľubomír Hudec Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/14/V
34/2024
60,00 € Jozef Bartoš Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1 K zmluve č. 1/2024 Hronský Beňadik
35/2024
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/13/V
33/2024
10,00 € ANPEK OPTIX s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/12/V
32/2024
60,00 € Dana Beňová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. Apríl 2024
Dodatok č.2/2024/2/H k NZ za užívanie hrobového miesta
31/2024
50,00 € Ružena Hirková Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/3/H
30/2024
60,00 € Oto Zelieska Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik