Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2023/5/V
6/2023
0,00 € Michal Fabiankovič Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-VO-407-108/2022
112/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022
48/2022
12,15 € MUDr. Miloš Hrnčiar, Cintorínska 114/34, 968 01 Nová Baňa Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20195824
109/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/4/V
5/2023
50,00 € NelaShop, s.r.o. Partizánska 442/85, 949 11 Nitra Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
28. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze a spracovaní BIO odpadu č. 86/2020
120/2022
30,00 € Obec Brehy, 968 01 Brehy č. 117 Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. August 2022
Zmluva o spoluorganizovaní podujatia č. GR2022033
79/2022
850,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. Október 2022
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov WiFi pre teba v obci Hronský Beňadik
91/2022
14 990,00 € OSTV s.r.o., Cirmánska 632/4, 949 05 Nitra Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Apríl 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu
46/2022
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o.,Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
6. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/15/H
83/2022
20,00 € PaedDr.,PhD. Mária Kundriková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. December 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/33/V
113/2022
45,00 € Pavel Richter Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. November 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
106/2022
105,00 € Peter Havran, Anna Havranová, Terézia Havranová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Jún 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/14/V
62/2022
18,00 € Peter Tőkőly Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/29/V
99/2022
33,50 € Radovan Jantulík RADO +, Revolučná 2270/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
6. Apríl 2022
Hrobové miesto B 211
35/2022
10,00 € Rastislav Miksai Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. August 2022
Nájomná zmluva k pozemku uzatvorená podľa § 663 a nasl. OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znení
77/2022
10,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronský Beňadik, Pod Kláštorom 1, 966 53 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/13/H
75/2022
28,00 € RNDr. Anna Florovičová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Október 2022
Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníckeho práva
96/2022
0,00 € Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, 96653 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/10/H
68/2022
20,00 € Roman Štosel Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/26/V
94/2022
140,00 € Sabína Murínová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik