Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Dodatok č.1/2022/12/H
111/2022
30,00 € Jozef Konečný Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/9/H
58/2022
20,00 € Jozef Meszároš Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Jún 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/13/V
61/2022
30,00 € Judita Vávrová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
29. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
64/2022
600,00 € Karol Bandzi Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. December 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/35/V
119/2022
40,00 € Karol Szendrei Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/7/H
40/2022
20,00 € Katarína Rožníková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
4. Jún 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/12/V
60/2022
18,00 € Katarína Valachyová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. August 2022
Darovacia zmluva
81/2022
1 000,00 € Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. Apríl 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
45/2022
10,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. December 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Poistná zmluva
116/2022
15,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. Jún 2022
Poistná zmluva - poistenie majetku
65/2022
2 082,43 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/10/V
54/2022
14,00 € Lám Šúri, Banská Hodruša 389, 966 61 Hodruša - Hámre Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
18. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/19/V
76/2022
28,00 € Ľubica Kosmályová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/6/H
38/2022
28,00 € Mária Bandziová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/27/V
95/2022
0,00 € Mária Budová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/6/V
7/2023
55,00 € Mária Šamová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. September 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/21/V
85/2022
18,00 € Marián Belica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/8/H
57/2022
28,00 € Martina Bánská Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. August 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
80/2022
130,00 € Mgr. Ladislav Baraňai, Miroslav Slavíček, Edita Baraňaiová, Eva Kobidová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/2/V
3/2023
50,00 € Mgr. Terézia Baršváryová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik