Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
93/2023
10,00 € Jozef Príbelský Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
26. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2013 o zverení majetku obce do správy ZŠ s MŠ, Pod Kláštorom 158/52, Hronský Beňadik
92/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Pod Kláštorom 158/52, 966 53 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/9/H
91/2023
40,00 € MUDr. Zuzana Bozalková Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
24. Október 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2023/39/V
90/2023
60,00 € Terézia Šimovičová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
16. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 20.12.2013
89/2023
133,12 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Október 2023
Dohoda o zániku zmluvy
88/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. Október 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
87/2023
500,00 € Marian Skokan Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. Október 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
86/2023
30,00 € Mária Kováčová, Libuša Filipová, Daniela Ostrožlíková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Október 2023
Zmluva o sponzorskom dare
85/2023
300,00 € VIA SERVIS, s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
84/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
83/2023
43,00 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
28. September 2023
Poistná zmluva
82/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. September 2023
Dohoda číslo 23/27/054/436 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
81/2023
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/36/V
79/2023
60,00 € Mária Žemberyová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/38/V
80/2023
0,00 € Jana Prachárová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. September 2023
Zmluva č. GR2023030 o spolupráci pri realizácii aktivít v rozvoji cestovného ruchu
78/2023
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/37/V
77/2023
40,00 € Michal Šamo Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. September 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001197-056
76/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
75/2023
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č. 2023/34/V
73/2023
100,00 € Ing. Peter Kováč Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik