Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Dodatok č.1/2022/11/H
92/2022
28,00 € Eva Köntöšová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
9. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik
37/2022
3 800,00 € Futbalový klub Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/9/H
56/2022
10,00 € Igor Kollárovič Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/8/H
55/2022
20,00 € Igor Kollárovič Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/14/H
84/2022
18,00 € Ing. Daniela Švolíková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. November 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/31/V
107/2022
0,00 € Ing. Elena Kováčová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/3/H
41/2022
10,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/4/H
42/2022
10,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/5/H
43/2022
10,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. Apríl 2022
Dodatok č.1/2022/6/H
44/2022
20,00 € Ing. Ján Havran Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Apríl 2022
výpožička sály s využitím kuchyne bez varenia
34/2022
0,00 € Ing. Lenka Lopúchová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/3/V
4/2023
14,00 € Ing. Lenka Lopúchová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Máj 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/9/V
52/2022
0,00 € Ing. Martin Luky Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/17/H
104/2022
10,00 € Iveta Šutá Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/16/H
103/2022
20,00 € Iveta Šutá Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. September 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/24/V
90/2022
40,00 € Ján Ciglian Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/17/V
73/2022
18,00 € Ján Švolík
12. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/7/V
39/2022
25,00 € Jaroslav Bokník Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
16. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/7/H
53/2022
20,00 € Jolana Ciglianová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/18/V
74/2022
18,00 € Jozef Gonda Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik