Centrálny register zmlúv

Obec Tekovské Nemce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o dodávke soft.produktov a poskyt.serv.služieb
122/23
99,00 € INISOFT,s.r.o. OBEC Tekovské Nemce
30. November 2023
Zámenná zmluva
121/23
81,00 € Devečkoví, Šramaty, Blašková OBEC Tekovské Nemce
24. November 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/05856/002
120/23
182,40 € SOZA OBEC Tekovské Nemce
14. November 2023
Nájomná zmluva
118/23
20,00 € Lám Šúri OBEC Tekovské Nemce
14. November 2023
Zmluva o prepojení dokumentov z WWW stránok na CUET
119/23
790,00 € Galileo Corporation, s.r.o. OBEC Tekovské Nemce
2. November 2023
Dodatok č. 1 k NZ z 23.3.22 int.č. 8/23
116/23
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o OBEC Tekovské Nemce
2. November 2023
Dodatok ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
117/23
68,85 € Martin Tóth a Barbora OBEC Tekovské Nemce
17. Október 2023
Zmluva o dielo
115/23
9 419,69 € BenátCentum spol.s.r.o. OBEC Tekovské Nemce
16. Október 2023
Zmluva č. RA-SNCA/20202900
114/23
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektorické služby OBEC Tekovské Nemce
29. September 2023
Nájomná zmluva 14/23/IV
112/23
20,00 € Viera Hudecová OBEC Tekovské Nemce
29. September 2023
Zmluva o združ.dodávke elektriny P-36M-OZ 50423
113/23
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. OBEC Tekovské Nemce
26. September 2023
Nájomná zmluva
107/23
25,00 € Beáta Kováčová OBEC Tekovské Nemce
26. September 2023
Nájomná zmluva 10/23/I
108/23
20,00 € Mária Šimegová OBEC Tekovské Nemce
26. September 2023
Nájomná zmluva 11/23/II
109/23
20,00 € Mária Šimegová OBEC Tekovské Nemce
26. September 2023
Nájomná zmluva 12/23/III
110/23
20,00 € Mária Šimegová OBEC Tekovské Nemce
26. September 2023
Nájomná zmluva 13/23/IN
111/23
20,00 € Mária Šimegová OBEC Tekovské Nemce
21. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení ochrany pred požiarmi
106/23
0,00 € Zuzana Pivarčiová MIHAS OBEC Tekovské Nemce
20. September 2023
Nájomná zmluva 09/23/V
104/23
20,00 € Mária Lukáčová OBEC Tekovské Nemce
20. September 2023
Nájomná zmluva
105/23
188,08 € Filip Valo OBEC Tekovské Nemce
19. September 2023
Dohoda o splátkach za spotrebu tepla
102/23
646,17 € Marek Šály OBEC Tekovské Nemce