Centrálny register zmlúv

Obec Veľká Lehota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a PFO- bytový dom
31/2024
491,74 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Veľká Lehota
9. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena In Rem - vodovodná prípojka
29/2024
0,00 € Obec Veľká Lehota Patrik Ebergényi
9. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena In Rem - elektrická prípojka
30/2024
0,00 € Obec Veľká Lehota Patrik Ebergényi
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o uložení veci zo dňa 14.12.2020
27/2024
150,00 € Obec Veľká Lehota Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľká Lehota
5. Apríl 2024
Príloha č. 12 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľká Lehota uzatvorenej dňa 11.12.2013
28/2024
300,00 € Obec Veľká Lehota Mesto Nová Baňa
28. Marec 2024
Poistná zmluva
5190064980
30,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Veľká Lehota
28. Marec 2024
Dohoda
242705460
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martina Rojíková
28. Marec 2024
Dohoda
242705461
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veronika Raffajová
26. Marec 2024
Zmluva o nájme MSKC a riadu
22/2024
60,00 € Obec Veľká Lehota Emília Šmondrková
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C6/2024
40,00 € Obec Veľká Lehota Júlia Kocianová
26. Marec 2024
Zmluva o nájme Domu smútku, MSKC a riadu
23/2024
100,00 € Obec Veľká Lehota Júlia Kocianová
21. Marec 2024
Dohoda č. 24/27/054/3
21/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Veľká Lehota
13. Marec 2024
Zmluva o nájme riadu
20/2024
10,40 € Obec Veľká Lehota Lýdia Cibiriová
12. Marec 2024
Zmluva o nájme Domu smútku
19/2024
40,00 € Obec Veľká Lehota Lýdia Cibiriová
11. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - pozemky pod chodník II.etapa
17/2024
0,00 € Jozef Garaj Obec Veľká Lehota
11. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
18/2024
184,00 € Nádej Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o. Obec Veľká Lehota
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
16/2024
500,00 € Obec Veľká Lehota ŠK Karate Nová Baňa
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
15/2024
1 392,00 € Obec Veľká Lehota CADDÍK, s.r.o.
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
14/2024
5 500,00 € Obec Veľká Lehota Telovýchovná jednota Partizán
20. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku z 16.09.2015 v znení dodatku č. 1 z 19.10.2015
12/2024
0,00 € Obec Veľká Lehota Základná škola s materskou školou