Centrálny register zmlúv

Obec Čičmany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 2/2024
05/2024
1 000,00 € Žilinský turistický kraj,krajská organizácia cestovného ruchu Obec Čičmany
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2/2024
04/2024
250,00 € Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Čičmany
16. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu komunálneho odpadu
03/2024
3,40 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Obec Čičmany
12. Marec 2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
02/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Obec Čičmany
18. December 2023
Zmluva o dielo 3/2023
92/2023
15,00 € Pavol Lednický Obec Čičmany
15. December 2023
Dodatok č. 9/ k Zmluve o podnikateľskom nájme
91/2023
0,00 € Telovýchovná Jednota Mier Obec Čičmany
22. November 2023
DODATOK č. 2 K Zmluve o zabezpečovaní lekárskej posudkovej činnosti
90/2023
25,00 € MUDr. Juraj Kováčik Obec Čičmany
15. November 2023
Zmluva číslo C/142/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
85/2023
10,00 € Libor Kubinec, Ing. Obec Čičmany
15. November 2023
Zmluva číslo D/132/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
86/2023
10,00 € Vladimír Gábel, Ing. Obec Čičmany
15. November 2023
Zmluva číslo B/47/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
87/2023
10,00 € Vladimír Gábel, Ing. Obec Čičmany
15. November 2023
Zmluva číslo A/105/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
88/2023
10,00 € Vladimír Gábel, Ing. Obec Čičmany
15. November 2023
Zmluva číslo A/190/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
89/2023
7,00 € Vladimír Gábel, Ing. Obec Čičmany
30. Október 2023
Zmluva číslo C/165/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
74/2023
20,00 € Miroslav Pieš Obec Čičmany
30. Október 2023
Zmluva číslo D/22/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
75/2023
20,00 € Štefan Pieš, Ing. Obec Čičmany
30. Október 2023
Zmluva číslo A/1/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
73/2023
40,00 € Júlia Džurná Obec Čičmany
30. Október 2023
Zmluva číslo A/113/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
72/2023
10,00 € Božena Kubová, Mgr. Obec Čičmany
30. Október 2023
Zmluva číslo C/24/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
71/2023
20,00 € Anna Kohútová Obec Čičmany
30. Október 2023
Zmluva číslo C/118/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
70/2023
10,00 € Anna Kohútová Obec Čičmany
30. Október 2023
Zmluva číslo C/112/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
81/2023
14,00 € Lýdia Pekarová Obec Čičmany
30. Október 2023
Zmluva číslo B/7/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Čičmany
80/2023
7,00 € Lýdia Pekarová Obec Čičmany