Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Hričov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem
16.05.2024-1
0,00 € Obec Dolný Hričov TECHNOALPIN EAST EUROPE, s. r. o.
15. Máj 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru
23.04.2024-1
0,00 € Obec Dolný Hričov Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb číslo 928278
30.04.2024-1
0,10 € Kinet s. r. o. Obec Dolný Hričov
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
29.04.2024-1
381 286,30 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Obec Dolný Hričov
10. Máj 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru
12.04.2024-1
25,00 € Obec Dolný Hričov Sedliačková Mária
10. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
19.04.2024-1
80,00 € Slovak Telekom, a. s. Obec Dolný Hričov
10. Apríl 2024
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-ZA-VO-352-011/2023
KRHZ-ZA-VO-352-011/2023
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Dolný Hričov
10. Apríl 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru
28.03.2024-2
50,00 € Obec Dolný Hričov Ján Hrobárik
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
28.03.2024-1
175,75 € Obec Dolný Hričov Simona Kratochvílová a Dávid Hrobárik
26. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0451 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3240451
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolný Hričov
20. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme tlačových zariadení č. 04/20.09.2021/046
21.02.2024-1
0,00 € Z+M servis a.s. Obec Dolný Hričov
18. Marec 2024
Zmluva o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov
05.03.2024-1
0,00 € Zberné suroviny Žilina a. s. Obec Dolný Hričov
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
12.03.2024-1
0,00 € NATUR-PACK, a. s. Obec Dolný Hričov
27. Február 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru
27.02.2024-1
10,00 € Obec Dolný Hričov Ballay Pavol
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
14.02.2024-1
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Obec Dolný Hričov
21. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
20.02.2024-1
0,00 € Obec Dolný Hričov Dream Life, s. r. o.
21. Február 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluva o budúcom zriadení vecného bremena
20.02.2024-2
1,00 € Dream Life, s. r. o. Obec Dolný Hričov
5. Február 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie číslo 2/2024
24.01.2024-2
1 500,00 € Obec Dolný Hričov Združenie priateľov Hričovského hradu
2. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
29.01.2024-1
110,05 € Obec Dolný Hričov Renáta Kováčiková
24. Január 2024
Kúpna zmluva
24.01.2024-1
300,00 € Michal Hýll Obec Dolný Hričov