Centrálny register zmlúv

Obec Mojš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Zmluva o účinkovaní
6/2024
500,00 € OZ- Ochotnícke divadlo Strečno Obec Mojš
29. Január 2024
Zmluva č.1/2024 o poskytnutí dotácie
2/2024
0,00 € Obecný športový klub Mojš Obec Mojš
29. Január 2024
Zmluva č.2/2024 o poskytnutí dotácie
3/2024
0,00 € Jednota dôchodcov Slovenska v Mojši Obec Mojš
29. Január 2024
Zmluva o výpožičke
4/2024
0,00 € Obecný športový klub Mojš Obec Mojš
29. Január 2024
Zmluva o výpožičke
5/2024
0,00 € Jednota dôchodcov Slovenska v Mojši Obec Mojš
5. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
1/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Mojš
3. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
24/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Mojš
24. November 2023
Dohoda č. 23/25/010/79
28/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Mojš
15. November 2023
zmluva o poskytovaní stravy
27/2023
0,00 € Tridon Slovakia, s.r.o. Obec Mojš
27. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
26/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s Obec Mojš
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutie NFP č. IROP-Z302091DBU5-91-108
25/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Mojš
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní stravy č. ŠJ-S2/2023
21/2023
0,00 € Súkromná základná škola Obec Mojš
7. September 2023
Nájomná zmluva
22/2023
96,00 € Zdeno Mišutka Obec Mojš
7. September 2023
Zmluva MODERNEOBCE.SK
23/2023
Doplnená
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Mojš
10. August 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
20/2023
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Mojš
1. August 2023
Kúpna zmluva
17/2023
1 107,84 € Pavol Michnáč, rod. Michnáč a Jarmila Michnáčová, rod. Čanecká Obec Mojš
26. Júl 2023
Žiadosť o zmeny/Výpoveď o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
16/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Mojš
9. Júl 2023
Dodatok č. 2 Rámcovej dohody o zbere a preprave komunálneho odpadu
14/2023
0,00 € T+T, a.s. Obec Mojš
9. Júl 2023
Zmluva o prenájme pozemku
15/2023
0,00 € Ing. Lenka Vlčeková, rod. Milová Obec Mojš
22. Jún 2023
Zmluva o spoluprácu
07/2023
0,00 € Nadácia Spoločne za región Obec Mojš