Centrálny register zmlúv

Obec Petrovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
192023
235,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Petrovice
23. Október 2023
Dohoda č.23/25/054/268 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obcí
222023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Petrovice
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
212023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Petrovice
27. September 2023
Zmluva o výkone supervízie
202023
40,00 € PhDr. Magdaléna Točíková Obec Petrovice
21. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
160/2023
9,80 € Obec Petrovice Anna Šušolíková
16. August 2023
Darovacia zmluva
182023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Petrovice
14. August 2023
Nájomná zmluva
172023
632,00 € AGROFATRA, s.r.o. Obec Petrovice
26. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
162/2023
4,90 € Obec Petrovice Melánia Hapšudová
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
11/2023
9,80 € Obec Petrovice Peter Šebeňa
13. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
276/2023
19,60 € Obec Petrovice Beáta Lešková
4. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
301/2023
9,80 € Obec Petrovice Anna Chalásová
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
162023
2 575,00 € Ing. Jozefína Smolková Obec Petrovice
26. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
128/2023
9,80 € Obec Petrovice Mária Beniačová, Mgr.
26. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
184/2023
9,80 € Obec Petrovice Hrtánek Milan
26. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
55/2023
9,80 € Obec Petrovice Jana Butková
26. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
154/2023
4,90 € Obec Petrovice Marta Čujdíková
26. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
70/2023
4,90 € Obec Petrovice Anna Kubicová
26. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
342023
9,80 € Obec Petrovice Jozef Dorko
21. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
222/2023
4,90 € Obec Petrovice Zuzana Žideková
21. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
34/2023
9,80 € Obec Petrovice Mária Gregušová