Centrálny register zmlúv

Obec Varín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájmu na hrobové miesto číslo 130803
HM-2024-036
0,00 € Kmeťová Janka Obec Varín
11. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájmu na hrobové miesto číslo 130118
HM-2024-037
0,00 € Obec Varín Póčiková Daniela, Mgr.
11. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové mieto číslo 130119
HM-2024-038
0,00 € Póčiková Daniela, Mgr. Obec Varín
11. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto číslo 130118
HM-2024-039
0,00 € Obec Varín Kmeťová Janka
7. Jún 2024
prenájom sály Jana Hulínová
NZ-2024-014
90,00 € Hulínová Jana Obec Varín
7. Jún 2024
Rámcova kúpna zmluva
EX-2024-016
0,00 € Pavol Maráček - EMPIRIA Obec Varín
7. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
EX-2024-017
0,00 € Stredoslovenská distribučná,a.s. Obec Varín
7. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
EX-2024-018
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Obec Varín
7. Jún 2024
Zaradenie motrového vozidla do súboru
PZ-2024-001
160,00 € Komunálna poiťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Varín
7. Jún 2024
Havarijné poistenie AUTOMAX
PZ-2024-002
1 777,91 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Varín
5. Jún 2024
Zmluva o dielo
ZD-2024-006
7 070,82 € PROFI-GARDEN. s.r.o. Obec Varín
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
KP-2024-005
1 140,16 € Brežný Jozef Obec Varín
17. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto číslo 120703
HM-2024-033
0,00 € Blaha Martin, MUDr. Obec Varín
17. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto číslo 120705
HM-2024-034
0,00 € Blaha Martin, MUDr. Obec Varín
17. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto číslo 121815
HM-2024-035
0,00 € Zimen Róbert Obec Varín
9. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto číslo 120242
HM-2024-018
0,00 € Obec Varín Kubíková Dana
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto číslo 120427
HM-2024-027
0,00 € Verčíková Helena Obec Varín
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové mieso číslo 120844
HM-2024-028
0,00 € Verčík Miloslav Obec Varín
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto číslo 121508
HM-2024-029
0,00 € Cvachová Janka, Mgr. Obec Varín
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto číslo 111015
HM-2024-030
0,00 € Obec Varín Bieliková Daniela, MUDr.