Centrálny register zmlúv

Mesto Giraltovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Dohoda o odstúpení Nájomnej zmluvy č. 6/2024/PRED o krátkodobom nájme nebytových priestorov
156/ZML2024
100,00 € Dužda Martin Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024/VaRR
157/ZML2024
12 820,00 € Peter Marcin Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva č. 8/2024/PRED o krátkodobom nájme nebytových priestorov
158/ZML2024
150,00 € Jurčová Katarína Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
166/ZML2024
0,00 € Obec Radoma Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
167/ZML2024
0,00 € Obec Okrúhle Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
168/ZML2024
0,00 € Obec Mičakovce Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
169/ZML2024
0,00 € Obec Mičakovce Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
165/ZML2024
0,00 € Obec Soboš Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
164/ZML2024
0,00 € Obec Štefurov Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
163/ZML2024
0,00 € Obec Valkovce Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
162/ZML2024
0,00 € Obec Vavrinec Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
161/ZML2024
0,00 € Obec Železník Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
160/ZML2024
0,00 € Obec Želmanovce Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
159/ZML2024
0,00 € Obec Zlatá Baňa Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Dohoda o dočasnom užívaní nebytového priestoru č. 32/2024/SMM
178/ZML2024
0,00 € Tkáč Peter Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
177/ZML2024
0,00 € Obec Dukovce Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
176/ZML2024
0,00 € Obec Fijaš Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
175/ZML2024
0,00 € Obec Kalnište Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
174/ZML2024
0,00 € Obec Kobylnice Mesto Giraltovce
27. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva
173/ZML2024
0,00 € Obec Kračúnovce Mesto Giraltovce