Centrálny register zmlúv

Obec Hrubov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
Príloha k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
4
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Hrubov
13. Február 2023
zmluva o dielo
1/2023
32 887,99 € CEZO spol. s r.o. Obec Hrubov
1. Február 2023
dodatok č. 1 k zmluva o dielo
1/4/2022-1
209 125,24 € PD Habura a.s. Obec Hrubov
1. Február 2023
Zmluva o dielo - PD
242022
5 000,00 € Ing. Rastislav Chamaj Obec Hrubov
1. Február 2023
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AIZ3
17 493,72 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Hrubov
29. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
232022
1,30 € FÚRA s.r.o. Obec Hrubov
20. December 2022
Dohoda § 10 PvHN
22/35/010/123
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Hrubov
6. December 2022
Príkazná zmluva
222022
200,00 € PhDr. Miroslav Turčan Obec Hrubov
20. Október 2022
Príkazná zmluva
212022
200,00 € PhDr. Miroslav Turčan Obec Hrubov
23. September 2022
Príkazná zmluva
192022
350,00 € PhDr. Miroslav Turčan Obec Hrubov
23. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
202022
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hrubov
15. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311071CFL9
15 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrubov
12. Júl 2022
zmluva o poskytnutí dotácie
579/2022/OPR
4 800,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Hrubov
9. Júl 2022
Zmluva o úvere č.41/007/2022
41/007/22
100 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hrubov
9. Júl 2022
zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
15/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hrubov
8. Júl 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1/2022
1,00 € FÚRA s.r.o. obec Hrubov
14. Jún 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO z
1422 379
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky obec Hrubov
13. Jún 2022
Dodatok č.1
dodatok č. 1 k zmluve E763 08U01
0,00 € Environmentálny fond obec Hrubov
13. Máj 2022
Mandátna zmluva
MZ 3/2022
50,00 € Ing. Milan Pencák obec Hrubov
13. Máj 2022
zmluva o dielo
ZoD 1/4/2022
195 707,22 € PD Habura a.s. Hrubov