Centrálny register zmlúv

Mesto Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu 5902/86
580/2024
0,00 € Mesto Humenné Róbert Grundza
31. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
367/2023
0,00 € Mesto Humenné Viera Harakaľová
27. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
587/2024
0,00 € Mesto Humenné Diana Hužvárová
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
595/2024
0,00 € Mesto Humenné Mgr. Kornélia Vatahová
16. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu 1436/3
624/2024
955,45 € Mesto Humenné Michal Danko
15. Júl 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č.Z-2023/001-75
622/2024
382 808,40 € Fond na podporu športu Mesto Humenné
15. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu 1865/26
623/2024
843,42 € Mesto Humenné Oľga Oláhová
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
619/2024
25 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Humenné
10. Júl 2024
Zmluva č. 450/2024/OPR o poskytnutí dotácie
618/2024
1 508,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Humenné
9. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
612/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Humenné
9. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
613/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Humenné
9. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu 1436/3
615/2024
0,00 € Mesto Humenné Iveta Orlíková
9. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu 1204/4
616/2024
0,00 € Mesto Humenné Anna Bažiková
9. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu 5902/84
617/2024
0,00 € Mesto Humenné Ján Bajger
4. Júl 2024
Zmluva o partnerstve - SZUŠ Laborecká
604/2024
7 500,00 € Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, Humenné Mesto Humenné
4. Júl 2024
Pripojenie žiadateľa do didtribučnej sústavy Podskalka 5903/98
611/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Humenné
3. Júl 2024
Zmluva o partnerstve
603/2024
18 405,00 € Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, Humenné Mesto Humenné
2. Júl 2024
Licenčná zlmluva na program DODS a súvisiace služby
598/2024
0,00 € DODS SYSTEM, s.r.o. Mesto Humenné
2. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu 5208/77
599/2024
0,00 € Mesto Humenné Gabriel Grundza
2. Júl 2024
Zmluva o nájme 6299/101
600/2024
0,00 € Mesto Humenné Daniela Marcinková