Centrálny register zmlúv

Obec Koškovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Dodatok č.1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Koškovce
4. December 2023
Dohoda č. 23/35/054/1037
23/35/054/1037
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Koškovce
7. November 2023
Nájomná zmluva 4/2023
4/2023
0,00 € LPSo spol. s r.o. Obec Koškovce
30. November 2023
D O H O D A č. 23/35/010/98 ÚPSVaR
23/35/010/98
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Koškovce
28. November 2023
Zmluva č. 230379 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
230379 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Koškovce
8. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb
1/08112023
0,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Koškovce
7. November 2023
Zmluva o bežnom účte na dotácie
30102023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Obec Koškovce
19. September 2023
Zmluva o grantovom účte
19092023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Koškovce
14. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
841
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Koškovce
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023
4 992,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Koškovce
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302091DFZ4-91-108
IROP-Z-302091DFZ4-91-108
13 000,00 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Obec Koškovce
4. August 2023
Zmluva č. 7992023OPR o poskytnutí dotácie
799/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Koškovce
20. Jún 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23 35 054 362
23 35 054 362
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Koškovce
20. Jún 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23 35 054 244
23/35/ 054/244
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Koškovce
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 827 681 002-1-2022-BZVB
1-č.827 681 002-1-2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Obec Koškovce
24. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 3/ZBZ/2023
3/ZBZ/2023
0,00 € Urbariát lesov, pasienkov a pozemkového spoločenstva Koškovce Obec Koškovce
24. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2/ZBZ/2023
2/ZBZ/2023
0,00 € Povchan Jozef Obec Koškovce
24. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/ZBZ/2023
1/ZBZ/2023
0,00 € Peter Michalík Obec Koškovce
18. Máj 2023
DEUS
1/05/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Koškovce
27. Apríl 2023
Dohoda 23 35 054 362
2023/107360
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Koškovce