Centrálny register zmlúv

Obec Bačkovík

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. 673/2023 - Miestne občianske a preventívne služby v obci Bačkovík
2024/001
166 744,66 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Bačkovík
12. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2023/029
500,00 € Ing Dáša Polončáková Obec Bačkovík
7. December 2023
Kúpna zmluva k pozemkom
2023/028
1,00 € Obec Bačkovík Obec Boliarov
29. November 2023
Darovacia zmluva UPN
2023/027
295,20 € Ing. Imrich Goduš Obec Bačkovík
29. November 2023
Darovacia zmluva UPN
2023/026
295,20 € Ing. Maroš Škrak Obec Bačkovík
27. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2038_ZoD/obec
2023/025
0,00 € KOSIT a.s. Obec Bačkovík
15. November 2023
Darovacia zmluva UPN
2023/024
0,00 € Miroslav Matta Obec Bačkovík
14. November 2023
Darovacia zmluva UPN
2023/022
295,20 € Mgr. František Korečko Obec Bačkovík
14. November 2023
Darovacia zmluva UPN
2023/023
295,20 € Ľubomír Petro Obec Bačkovík
25. Október 2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb - Alphabet partner s.r.o.
2023/021
600,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Bačkovík
9. Október 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2023-03-16mg2
115,20 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bačkovík
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - odídenci UA
IROP-Z302091DHA4-91-108
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Bačkovík
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - odídenci UA
2023/019
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bačkovík
15. August 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP - MOPS
2023/016
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Bačkovík
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - UPN zmeny a doplnky č. 3
2023/017
6 888,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Obec Bačkovík
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (implementácií softvéru a jeho podpore)
2023/015
450,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Bačkovík
29. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 9 o prenájme priestorov KD
2023/014
400,00 € Obec Bačkovík Nataša Gáborová
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2023/KE1069
SZ2023/KE1069
20,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Bačkovík
16. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí NFP č. 309070BFT6 – multifunkčné ihrisko
2023/013
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Bačkovík
26. Apríl 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2023/181
2023/010
5 764,61 € Východoslovenská distribučná, s.r.o. Obec Bačkovík