Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Buzica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
9/2024
0,00 € Mesto Košice Obec Buzica
26. Marec 2024
Zmluva o dielo "Sanácia čiernych skládok v obci Buzica
10/2024
14 500,00 € TaK s.r.o Obec Buzica
6. Marec 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
8/2024
0,00 € VSE Obec Buzica
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného daru
5/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Buzica
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 15.10.2013
6/2024
0,00 € EcoLed Solutions a.s. Obec Buzica
13. Február 2024
Dodatok k zmluve - pre umiestntnie ZBOX-u , Zmluva zo dňa 26.11.2021
7/2024
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Buzica
12. Február 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalif. certifikátu pre elektronickú pečať
4/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Buzica
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
3/2024
0,00 € Progrant s.r.o. Obec Buzica
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1/2024
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Buzica
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2/2024
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Buzica
3. Január 2024
Zmluva o posk. dot. na podporu sociálnych a kult. potrieb a riešenia nepr. situácií RK na rok 2023
39/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Buzica
3. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenstva a služieb
40/2023
0,00 € EU projects, s.r.o Obec Buzica
4. December 2023
Dodoatok k zmluve o dielo č. Zml. KO-OD-19-0975 2019/obec
38/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Buzica
27. November 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
37/2023
0,00 € VSE Obec Buzica
20. November 2023
Dohoda podľa §10
36/2023
0,00 € UPSVaR Obec Buzica
10. November 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
35/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prísp.
34/2023
0,00 € Ministerstv kultúry SR IROP PO3 Obec Buzica
3. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (Implementácií Softvéru a jeho podpore)
32/2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o Obec Buzica
29. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
31/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Buzica
27. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
30/2023
0,00 € Enitech s.r.o Obec Buzica