Centrálny register zmlúv

Obec Buzica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Dodoatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
9/2023
0,00 € SEWA a.s. Obec Buzica
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva
8/2023
20 692,00 € SWAM servis s.r.o Obec Buzica
2. Marec 2023
Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
6/2023
0,00 € Slovenský plynárenský premysel a.s. Obec Buzica
28. Február 2023
Dodatok č. 6 k zmluve č.A/226/05/2007
4/2023
0,00 € Topset Solutions s.r.o Obec Buzica
28. Február 2023
Zmluva o dovoze a likvidácii odpadových vôd zo žúmp na čistiarni odpadových vôd v správe VVS a.s.
5/2023
0,00 € VVS a.s. Košice Obec Buzica
17. Február 2023
Dodatok č.2 k zmluve o pskytnutí NFP
KZP-PO4_SC441-2019-53/AVV8
0,00 € Ministerstvo ŽP SR SIEA Obec Buzica
25. Január 2023
Wifi pre Teba
2/2023
15 000,00 € NITRANET s.r.o Obec Buzica
19. Január 2023
Dodatok k Dohode č. 22/41/012/83
1/2023
0,00 € UPSVaR Košice Obec Buzica
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva v oblast VO
45/2022
0,00 € MARBU - VO 1 s.r.o Obec Buzica
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP Wfif pre Teba II
44/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Buzica
23. December 2022
Zmluva o dielo - Stavebné práce ČOV Buzica
41/2022
0,00 € Swietelsky-Slovakia s.r.o Obec Buzica
14. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
40/2022
0,00 € DEUS - Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Obec Buzica
2. December 2022
39/2022
N20200120008D03
0,00 € IA MPSVaR SR Obec Buzica
1. December 2022
Dohoda č. 22/41/012/83
22/41/012/83
0,00 € UPSVaR Obec Buzica
1. December 2022
Dohoda podľa §12
22/41/012/85
0,00 € UPSVaR Obec Buzica
23. November 2022
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO "Skvalitnenie bývania pre obyv. MRK "
36/2022
1 200,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Obec Buzica
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
35/2022
1 100,00 € Laserkov a.s. Obec Buzica
2. November 2022
Zmluva o dielo - dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Buzica
342022
452 947,36 € STRABAG s.r.o Obec Buzica
28. Október 2022
Dohoda č. 22/41/010/73
33/2022
0,00 € UPSVaR Obec Buzica
24. Október 2022
Príkazná zmluva č. VO
32/2022
0,00 € Komunál - Servis , s.r.o Obec Buzica