Centrálny register zmlúv

Obec Buzica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
29/2023
0,00 € JURMEDIC s.r.o Obec Buzica
8. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
28/2023
0,00 € AUDIT-LD s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Zmluva o dielo Hygienické zariadenia - Buzica
24/2023
Doplnená
24 117,05 € TaK s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
25/2023
Doplnená
0,00 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
26/2023
Doplnená
5 196,48 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
27/2023
Doplnená
8 797,44 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
23/2023
0,00 € VSE Obec Buzica
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
22/2023
1 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Buzica
9. August 2023
Kúpna zmluva
21/2023
4 500,00 € Imrich Džuga Obec Buzica
17. Júl 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vododu
20/2023
0,00 € VVS a.s. Košice Obec Buzica
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru
19/2023
0,00 € OZ ROMA Buzica Obec Buzica
21. Jún 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci projektu TSP
18/2023
0,00 € Implementačná agentúra MPSVaR SR Obec Buzica
7. Jún 2023
Kúpna zmluva
12/2023
0,00 € Luga Investment s.r.o Obec Buzica
6. Jún 2023
Zamestnávateľská zmluva
17/2023
0,00 € NN Tatry Sympatia d.d.s. a.s. Obec Buzica
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
16/2023
0,00 € Oros &Partners s.r.o Obec Buzica
1. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2023
0,00 € WMC RES s.r.o Obec Buzica
26. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14/2023
0,00 € Slovenský vododhospodársky podnik š.p. Obec Buzica
16. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní ČOV E-60 MŠ
13/2023
0,00 € W-Control, s.r.o Obec Buzica
2. Máj 2023
Zmluva o dielo - Oprava strechy (Nákupné stredisko)
11/2023
17 050,00 € Bodnár -Tető Kft. Obec Buzica
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve
10/2023
759 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica