Centrálny register zmlúv

Obec Buzica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
31/2022
0,00 € KOSIT EAST s.r.o Obec Buzica
19. September 2022
Zmluvy o bežných a balíkových účtoch
29/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica
19. September 2022
Kúpna zmluva
30/2022
10 362,00 € Rímskokatolícka farnosť Povýšenia Sv. Kríža, Buzica Obec Buzica
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
28/2022
1 430,00 € AUDIT-LD s.r.o Obec Buzica
5. September 2022
Zmluva o sprac. os.údajov "mOBEC"
27/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o Obec Buzica
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb
26/2022
10 062,00 € DOEL-SK s.r.o. Obec Buzica
4. August 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochr. os. údajov
2022-ZO11443
0,00 € EuroTRADING s.r.o Obec Buzica
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
24/2022
0,00 € Progrant, s.r.o Obec Buzica
29. Jún 2022
Zluva o Elektronickej službe Business24
B_24
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica
29. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
22/2022
0,00 € VSE Obec Buzica
29. Jún 2022
Návrh Zmluva o dielo - ZŠ Buzica Odstránenie havarijného stavu sociálncyh zariadení
23/2022
0,00 € Syssle technology s.r.o Obec Buzica
27. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
18/2022
0,00 € VSE Obec Buzica
27. Jún 2022
Zmluva o úvere
555/CC/22
Doplnená
759 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica
27. Jún 2022
Zmluva o úvere
559/CC/22
Doplnená
50 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica