Centrálny register zmlúv

Obec Perín-Chym

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
11/2024
0,00 € OFK Perín Obec Perín-Chym
26. Február 2024
Zmluva o grantovom účte
10/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Perín-Chym
22. Február 2024
Zmluva o dielo č. 9/2024
9/2024
0,00 € CHECK MANAGEMENT s.r.o. Obec Perín-Chym
20. Február 2024
Dohoda o vykonaní práce
8/2024
0,00 € MUDr. Juraj Czikk Obec Perín-Chym
19. Február 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností
7/2024
0,00 € ZmeNa 8 s.r.o. Obec Perín-Chym
19. Január 2024
Zmluva č. 24/0887/0001 o zriadení a poskytovaní pripojenia na internet
6/2024
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Obec Perín-Chym
15. Január 2024
Dohoda o vykonaní práce
4/2024
0,00 € Ing. Miroslav Lichvár Obec Perín-Chym
15. Január 2024
Dohoda o vykonaní práce
5/2024
0,00 € Štefan Trembecki Obec Perín-Chym
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb - konektivity na službu DidaktaSK
2/2024
0,00 € SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Obec Perín-Chym
9. Január 2024
Dohoda o vykonaní práce
3/2024
0,00 € Vanesa Špegárová Obec Perín-Chym
8. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2024
1/2024
0,00 € Helena Šoltésová Obec Perín-Chym
11. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
100/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Perín-Chym
5. December 2023
Darovacia zmluva
99/2023
0,00 € Deutche Telekom System Solution Slovakia s.r.o. Obec Perín-Chym
21. November 2023
Nájomná zmluva č. 94/2023
98/2023
0,00 € Ing. Gabriel Szaniszlo SHR Obec Perín-Chym
20. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
97/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Perín-Chym
14. November 2023
Dohoda o vykonaní práce
94/2023
0,00 € Štefan Trembecki Obec Perín-Chym
14. November 2023
Dohoda o vykonaní práce
95/2023
0,00 € MUDr. Juraj Czikk Obec Perín-Chym
14. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení projektu "Dajme spolu gól"
96/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Obec Perín-Chym
8. November 2023
Nájomná zmluva č.93/2023
93/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Períne Obec Perín-Chym
31. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.04.1995
92/2023
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Obec Perín-Chym