Centrálny register zmlúv

Obec Ruskov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – mesto Trebišov
dot5/5/24
0,00 € Obec Ruskov Mesto Trebišov
27. Máj 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
2024/11
0,00 € Ing. Viktor Mikloš a Andrea Miklošová Obec Ruskov
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
dot 3/4/24
0,00 € Obec Ruskov Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Jazero, n. o.
dot 4/4/24
0,00 € Obec Ruskov Jazero, n. o.
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Filia nezisková organizácia
dot 5/4/24
0,00 € Obec Ruskov Filia nezisková organizácia
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove
2024/10
0,00 € DAG SLOVAKIA, a.s. Obec Ruskov
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 - ŽSS Olšava
dot 2/4/24
0,00 € Obec Ruskov "ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA OLŠAVA"
11. Apríl 2024
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. - Zmluva o umiestnení reklamy
2024/09
0,00 € Obec Ruskov KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 - TJ Lokomotíva Ruskov
dot 1/4/2024
0,00 € Obec Ruskov Telovýchovná jednota Lokomotíva Ruskov
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3240685
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Ruskov
22. Marec 2024
Online Obec - Dodatok k dohode o integračnom zámere
2024/08
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Ruskov
22. Marec 2024
NATUR-PACK, a.s. - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
2024/07
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Ruskov
18. Marec 2024
SLSP, a.s. - Zmluva o Platobnej karte
2024/06
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Ruskov
18. Marec 2024
SLSP, a.s. - Zmluva o Elektronickej službe Business24
2024/05
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Ruskov
18. Marec 2024
SLSP, a.s. - Zmluva o bežnom účte
2024/03
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Ruskov
18. Marec 2024
SLSP, a.s. - Zmluva o Balíkovom účte
2024/04
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Ruskov
20. Február 2024
ČSOB, a.s. - Zmluva o akceptácii platobných kariet
2024/02
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Obec Ruskov
20. Február 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2024-02-15mm1
0,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Ruskov
5. Január 2024
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
2024/01
0,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku Obec Ruskov
5. Január 2024
KOSIT - Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
2023/30
0,00 € KOSIT a.s. Obec Ruskov