Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Dodatok č. 1
43/2023
0,00 € MAS RUDOHORIE o.z. Obec Šemša
4. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
46/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Šemša
7. Júl 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
47/2023
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
2. August 2023
Dodatok č. ZMLP-2021-340-000005/1
52/2023
0,00 € KOOR Východ,s.r.o. Obec Šemša
9. August 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 08/2021 o platení úhrady za sociálnu službu - Kertész
54/2023
0,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
9. August 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 08/2021 o platení úhrady za sociálnu službu - Kertész
55/2023
0,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
15. August 2023
Zmluva o spolupráci
56/2023
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Obec Šemša
18. August 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
57/2023
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
21. August 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
58/2023
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
4. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Šmatár
60/2023
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
7. September 2023
Zmluiva o združenej dodávke elektriny
61/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Šemša
21. September 2023
Dodatok č. 2
62/2023
0,00 € REGINA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
16. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
64/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Šemša
7. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
67/2023
0,00 € Obec Šemša Jana Brnová
7. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
66/2023
0,00 € Obec Šemša Darina Bačová
27. November 2023
Dohoda č. 23/41/054/2839
70/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Šemša
27. November 2023
Dohoda č. 23/41/010/80
71/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Šemša
13. December 2023
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-23-0519/OBEC
73/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Šemša
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
74/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Šemša
23. Január 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Balhár
2/2024
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša