Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
32/2023
40 920,30 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070BLM8
2/2023
40 920,39 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Šemša
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/2023
43 908,89 € MULLDEX s.r.o. Obec Šemša
2. August 2023
Zmluva o dielo
51/2023
62 404,72 € REVIT HOUSE s. r. o. Obec Šemša
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
24/2024
65 212,44 € BaUstav corporation s.r.o. Obec Šemša
7. Jún 2023
Zmluva o dielo
37/2023
71 629,24 € LAURET, s.r.o. Obec Šemša
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2019
5/2023
73 580,51 € SCARABEUS KOŠICE s.r.o. Obec Šemša
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
40/2023
100 000,00 € MAS RUDOHORIE o.z. Obec Šemša
3. August 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
53/2023
100 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
27/2024
853 710,65 € STRABAG s.r.o. Obec Šemša