Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
3/2024
0,00 € MJM Society s.r.o. Obec Šemša
25. Január 2024
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
4/2024
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
26. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
5/2024
0,00 € Obec Beniakovce Obec Šemša
2. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby - K. Kroščenová
7/2024
0,00 € REGINA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
5. Február 2024
Dodatok č. 7/2024
8/2024
0,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
21. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci
10/2024
0,00 € Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou s.r.o. Obec Šemša
22. Február 2024
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby - J. Hospodi
11/2024
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
1. Marec 2024
Dodatok č. 3 k zmluve - K- Kroščenová
12/2024
0,00 € REGINA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
5. Marec 2024
Zmluva o Elektronickej službe
13/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Šemša
5. Marec 2024
Zmluva o balíkovom účte
14/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Šemša
14. Marec 2024
Dodatok č. 11
15/2024
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
14. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov
16/2024
0,00 € K3 s.r.o. Obec Šemša
18. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o plnom servise a údržbe č. 2019/024
17/2024
0,00 € Next Team s.r.o. Obec Šemša
18. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
18/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Šemša
18. Marec 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
19/2024
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
18. Marec 2024
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
20/2024
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
6. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
22/2024
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Šemša
17. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme motorového vozidla
17/2023
0,40 € Mesto Medzev Obec Šemša
13. Máj 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
12/2022
1,00 € Obec Šemša Pavol Jurov
1. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
20/2022
1,00 € KB house, s.r.o. Obec Šemša