Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
27/2024
853 710,65 € STRABAG s.r.o. Obec Šemša
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
40/2023
100 000,00 € MAS RUDOHORIE o.z. Obec Šemša
3. August 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
53/2023
100 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2019
5/2023
73 580,51 € SCARABEUS KOŠICE s.r.o. Obec Šemša
7. Jún 2023
Zmluva o dielo
37/2023
71 629,24 € LAURET, s.r.o. Obec Šemša
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
24/2024
65 212,44 € BaUstav corporation s.r.o. Obec Šemša
2. August 2023
Zmluva o dielo
51/2023
62 404,72 € REVIT HOUSE s. r. o. Obec Šemša
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/2023
43 908,89 € MULLDEX s.r.o. Obec Šemša
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070BLM8
2/2023
40 920,39 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Šemša
29. Máj 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
32/2023
40 920,30 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
20. Jún 2023
Zmluva o dielo
39/2023
38 900,27 € TIRIOS s.r.o. Obec Šemša
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP
26/2022
30 076,82 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Šemša
29. Máj 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
31/2023
28 572,98 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
26. Október 2022
Dodatok č. 16 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
30/2022
14 716,20 € Obec Jasov Obec Šemša
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Ukrajina
63/2023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Šemša
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 01/2023
27/2023
6 950,00 € Ing.arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt SKA Obec Šemša
25. Október 2023
Darovacia zmluva
65/2023
5 000,00 € OZ IBV Vyšné poľo Obec Šemša
25. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
49/2023
3 996,00 € KHM s. r. o. Obec Šemša
1. Február 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 02/2004
6/2024
3 832,94 € W-CONTROL s.r.o. Obec Šemša
15. December 2022
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
38/2022
3 716,52 € W-CONTROL s.r.o. Obec Šemša