Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
32/2022
70,00 € Obec Šemša MAS RUDOHORIE o.z.
29. Máj 2023
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
33/2023
40,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku Obec Šemša
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/6/2023
40,00 € Obec Šemša Ľudmila Cimermanová
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/4/1/2023
40,00 € Obec Šemša Vincent Seman
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/4/3/2024
40,00 € Obec Šemša František Baščan
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/1/2024
40,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/5/2/2024
40,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
6. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/8/18/2024
40,00 € Obec Šemša Helena Golianová
27. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/5/17/2024
40,00 € Obec Šemša Alžbeta Grosošová
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/7/8/2024
40,00 € Obec Šemša Ervín Kudlík
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
69/2023
27,80 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Šemša
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/8/1/2023
20,00 € Obec Šemša Jolana Šimková
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/2/2023
20,00 € Obec Šemša Jolana Šimková
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/11/9/2023
20,00 € Obec Šemša Pavel Kozák
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/10/14/2023
20,00 € Obec Šemša Pavel Kozák
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/1/5/2023
20,00 € Obec Šemša Ondrej Ačai
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/10/16/2023
20,00 € Obec Šemša Eva Šimková
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/5/10/2023
20,00 € Obec Šemša Eva Šimková
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/6/11/2023
20,00 € Obec Šemša Eva Šimková
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/8/16/2023
20,00 € Obec Šemša Eva Šimková