Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/10/5/2023
20,00 € Obec Šemša Pavol Lacko
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/5/2/2023
20,00 € Obec Šemša Vincent Seman
13. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/9/15/2023
20,00 € Obec Šemša Ján Balogh, Bc.
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/7/7/2023
20,00 € Obec Šemša Jolana Nemcová
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/7/8/2023
20,00 € Obec Šemša Jolana Nemcová
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/8/14/2023
20,00 € Obec Šemša Jolana Nemcová
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/3/2/2024
20,00 € Obec Šemša František Baščan
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/4/7/2024
20,00 € Obec Šemša František Baščan
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/1/1/2024
20,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/6/1/2024
20,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
24. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/8/19/2024
20,00 € Obec Šemša Július Halás
24. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/9/21/2024
20,00 € Obec Šemša Július Halás
24. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/5/15/2024
20,00 € Obec Šemša Július Halás
25. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/9/8/2024
20,00 € Obec Šemša MUDr. Iveta Turlíková
6. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/8/17/2024
20,00 € Obec Šemša Helena Golianová
8. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/1/38/2024
20,00 € Obec Šemša Magda Mancáková
26. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/11/2024
20,00 € Obec Šemša František Varga
26. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/7/5/2024
20,00 € Obec Šemša František Varga
27. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/4/7/2024
20,00 € Obec Šemša Viktória Hrutkaiová
27. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/4/9/2024
20,00 € Obec Šemša Alžbeta Grosošová