Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Zmluva o dodávke plynu
34/2022
1,00 € Slovenský plynárensky priemysel a.s. Obec Šemša
22. November 2022
Kúpna zmluva
35/2022
1,00 € KB house, s.r.o. Obec Šemša
6. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
36/2022
1,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
9. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
37/2022
1,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Šemša
17. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme motorového vozidla
17/2023
0,40 € Mesto Medzev Obec Šemša
1. Júl 2022
Darovacia zmluva
19/2022
0,00 € KB house, s.r.o. Obec Šemša
12. Január 2023
Zmluva č. 2/2023 o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
1/2023
0,00 € HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov Obec Šemša
16. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070BLM8
3/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Šemša
18. Január 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 08/2021 o platení úhrady za sociálnu službu
4/2023
0,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
23. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie "IBV Viničky, Šemša - III. Etapa, časť SO 04 Splašková kanalizácia"
7/2023
0,00 € W-CONTROL s.r.o. Obec Šemša
6. Február 2023
Dohoda č. 23/41/054/51
10/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Šemša
14. Február 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní SS
12/2023
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
14. Február 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní SS
13/2023
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
15. Február 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
14/2023
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
2. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
18/2023
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Šemša
6. Marec 2023
Darovacia zmluvan
19/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Šemša
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o plnom servise a údržbe č. 2019/024
21/2023
0,00 € Next Team s.r.o. Obec Šemša
30. Marec 2023
Darovacia zmluva
25/2023
0,00 € Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. Obec Šemša
14. Apríl 2023
Dodatok č. 2
28/2023
0,00 € HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov Obec Šemša
5. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 2/2023
35/2023
0,00 € HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov Obec Šemša