Centrálny register zmlúv

Obec Veľká Ida

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Dodatok č.1
43/2023
0,00 € UPSVaR Košice Obec Veľká Ida
29. Máj 2023
Zámenná zmluva
41/2023
0,00 € Pavol Kulik Obec Veľká Ida
29. Máj 2023
Rámcová zmluva
42/2023
0,00 € Pomoc psíkom na vých.slovensku, občianske združenie Obec Veľká Ida
17. Máj 2023
Dodatok č.4, k zlm. č. A/2546/01/2008
39/2023
0,00 € TOPSET s.r.o., Obec Veľká Ida
17. Máj 2023
Dodatok č.1, k zml. č.tz.2017.04-19bvs4
40/2023
0,00 € TOPSET s.r.o., Obec Veľká Ida
15. Máj 2023
Dodatok k zml. o poskyt.služieb
38/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Veľká Ida
15. Máj 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
37/2023
0,00 € MOTOR-CAR,Košice s.r>o., Obec Veľká Ida
5. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
36/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Veľká Ida
27. Apríl 2023
Dohoda
35/2023
0,00 € Pazirik Kft. Obec Veľká Ida
27. Apríl 2023
Dodatok č.1, k zml.o nájme nebyt.priestorov
34/2023
0,00 € Silga s.r.o., Obec Veľká Ida
24. Apríl 2023
Zmluva o pôžičke
33/2023
0,00 € Gombida s.r.o. Obec Veľká Ida
20. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci
32/23/2023
0,00 € Stavebník:solfin a.s. Obec Veľká Ida
20. Apríl 2023
Poistn6 zmluva skupinov6ho f razov6ho poistenia
31/2023
0,00 € GENERALI s.r.o., Obec Veľká Ida
12. Apríl 2023
Dodatok č.4, k zml.o zabezpečení syst.združeného nakladania s odpadmi
30/2023
0,00 € SEWA, a.s. Obec Veľká Ida
4. Apríl 2023
Dodatok č.4,k zmluve o terminovanom úvere
28/23/V.I.
0,00 € VÚB a.s., Obec Veľká Ida
3. Apríl 2023
Dohoda 23/41/19B/40
29/2023
0,00 € UPSVaR Košice GombIda s.r.o.,
27. Marec 2023
Dohoda č.23/41/054/281
26/2023
0,00 € UPSVaR Košice Obec Veľká Ida
27. Marec 2023
Dohoda č.23/41/054/278
27/2023
0,00 € UPSVaR Košice Obec Veľká Ida
24. Marec 2023
Zmluva o pripojení do distr.sústavy
25/2023
0,00 € VSD, a.s. Obec Veľká Ida
22. Marec 2023
Zml.o poskytovani služieb
24/2023
0,00 € Gombida s.r.o. Obec Veľká Ida