Centrálny register zmlúv

Obec Beňatina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Nájomná zmluva
01062024
1 400,00 € Obec Beňatina TOPBISTRO, s.r.o.
18. Máj 2024
Zmluva o grantovom účte
148 L
0,00 € Prima Banka a.s Obec Beňatina
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
02052024
0,00 € Obec Beňatina REALSTEEL s.r.o
2. Máj 2024
Zmluva o termínovanom úvere
7700224
100 000,00 € Prima Banka a.s Obec Beňatina
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
12024
12 342,00 € Obec Beňatina css-stav s. r. o.
20. Apríl 2024
Rekonštrukcia oplotenia pri obecnom úrade a cintoríne
18042024
22 282,00 € Pavel Novák Obec Beňatina
28. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
000000
0,00 € NATUR - PACK, a.s, Obec Beňatina
27. Marec 2024
Rekonštrukcia oplotenia pri obecnom úrade a cintoríne
2024291
19 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Beňatina
27. Marec 2024
Vydanie CD - Beňatinskí chlopci
2024339
2 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Beňatina
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
202401979
439,00 € Disig, a.s. Obec Beňatina
9. Január 2024
PZ
2409329882
222,90 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Beňatina
14. December 2023
Darovacia zmluva
2023/339
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Beňatina
12. December 2023
Z M L U V A O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
23042308U0 2
201 000,00 € Environmentálny fond Obec Beňatina
26. Október 2023
Beňatina - revitalizácia okolia OÚ a KD
8/2023
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Beňatina
24. Október 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
5509000584
61,53 € Komunálna poisťovňa, a.s Obec Beňatina
24. Október 2023
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zateplenia
4/2023
213 336,86 € RM - DEVELOPER s.r.o. Obec Beňatina
24. Október 2023
Dohoda §10
23/42/010/71
0,00 € ÚPSVaR Michalovce Obec Beňatina
6. Október 2023
Zámenná zmluva na pozemok
---
100,00 € Michalovsko-košická pravoslávna eparchia v Michalovciach Obec Beňatina
18. September 2023
ZOD css- stav, s.r.o.
- -
8 620,06 € css-stav s. r. o. Obec Beňatina
18. September 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
77/008/23
14 972,66 € Prima Banka a.s Obec Beňatina