Centrálny register zmlúv

Obec Bracovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
50/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Bracovce
8. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2024
350,00 € Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov Obec Bracovce
8. Február 2024
Zmluva o spolupráci
11/2024
100,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. VIG Obec Bracovce
26. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
8/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Bracovce
26. Január 2024
Darovacia zmluva
9/2024
200,00 € WAK s.r.o. Obec Bracovce
23. Január 2024
Povinné zmluvné poistenie 2409366535
5/2024
213,44 € Generali poisťovňa Obec Bracovce
23. Január 2024
Zmluva číslo 1/2024/Pohr. o prenájme miesta na pohrebisku Bracovce
6/2024
10,00 € Miloslava Domanická Obec Bracovce
23. Január 2024
Zmluva číslo 2/2024/Pohr. o prenájme miesta na pohrebisku Bracovce
7/2024
10,00 € Marek Tatár Obec Bracovce
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov obce
4/2024
500,00 € OŠK Svornosť Bracovce Obec Bracovce
11. Január 2024
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka
3/2024
9 000,00 € Tibor Ondo-Eštok Obec Bracovce
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2/2024
240,00 € ReSocia, n.o. Obec Bracovce
3. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 49/2022
1/2024
2 040,00 € Andrej Tatár Obec Bracovce
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
49/2023
Doplnená
300,00 € Minerva n.o. Obec Bracovce
20. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
48/2023
89,30 € Orange Slovensko Obec Bracovce
15. December 2023
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka
47/2023
500,00 € Andrej Tatár Obec Bracovce
28. November 2023
Zmluva číslo 16/2023/Pohr. o prenájme miesta na pohrebisku Bracovce
44/2023
10,00 € Anna Juhasová Obec Bracovce
28. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
45/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Bracovce
24. November 2023
Zmluva č. 43/2023 o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov obce pre „OŠK Svornosť Bracovce“
43/2023
500,00 € OŠK Svornosť Bracovce Obec Bracovce
8. November 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
42/2023
0,00 € INISOFT s.r.o. Obec Bracovce
2. November 2023
Zmluva č. 41/2023 o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov obce pre ZO JDS na Slovensku Bracovce
41/2023
750,00 € ZO JDS na Slovensku Bracovce Obec Bracovce