Centrálny register zmlúv

Obec Koňuš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
26/03/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Koňuš
22. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0746 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
324 0746
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Koňuš
22. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
2024/307
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Koňuš
22. Marec 2024
D O H O D A č. 24/42/010/9
24/42/010/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koňuš
22. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/42/054/60
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koňuš
6. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202402019
202402019
0,00 € Disig, a.s. Obec Koňuš
27. Február 2024
Kúpna zmluva
27/02/2024
0,00 € Marián Slavik Obec Koňuš
20. Február 2024
DODATOK 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA s. r. o. Obec Koňuš
20. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 1/2024
č. 1/2024
0,00 € MMPR, s. r. o. Obec Koňuš
20. Február 2024
DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
0,00 € Účastníci v zmluve Obec Koňuš
20. Február 2024
Kúpna zmluva
20/02/2024
0,00 € Marián Slavik, rod. Slavik, Margita Gutičová, Bc. Martina Slaviková, Margita Gutičová Obec Koňuš
17. Október 2023
Príkazná zmluva č. 5/2023
5/2023
0,00 € Adriána Varcholová Obec Koňuš
17. Október 2023
Príkazná zmluva č. 6/2023
6/2023
0,00 € Mgr. Lucia Dudrová Obec Koňuš
17. Október 2023
Dohoda č. 23/42/010/31 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dosplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "dohoda")
23/42/010/31
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koňuš
20. September 2023
Dohoda č. 23/42/054/1847 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/
23/42/054/1847
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koňuš
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
DS/430/2023
0,00 € Košický samosprávny kraj Obec Koňuš
10. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
2/2023
0,00 € Trans-Dach s. r. o. Obec Koňuš
23. Jún 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Beáta Kolbašovská Obec Koňuš
23. Jún 2023
Zmluva č. 31/2023 o výkone štatutárneho auditu na rok 2023, 2024, 2025
31/2023
0,00 € Ing. Marta Nachtmannová Obec Koňuš
23. Jún 2023
Príkazná zmluva č. 1/2023
1/2023
0,00 € Jana Cserépová Obec Koňuš