Centrálny register zmlúv

Obec Koňuš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2022
Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Koňuš
1422286
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Koňuš
31. Júl 2022
O výkone štatutárneho auditu na rok 2022
32/2022
0,00 € Ing. Marta Nachtmannová Obec Koňuš
27. September 2022
D O H O D A č. 22/42/012/74 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/42/012/74
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koňuš
20. Október 2022
D O H O D A č. 22/42/010/81 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/42/010/81
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koňuš