Centrálny register zmlúv

Obec Nižná Rybnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 23.06.2020
22/2/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Nižná Rybnica
28. December 2022
Dodatok č.3
Dodatok č.3 28/12/2022
0,00 € ZEPO, spol. s.r.o. Obec Nižná Rybnica
5. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Nižná Rybnica
1. December 2022
Zamestnávateľská zmluva
00325520/KE1766
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Obec Nižná Rybnica
16. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
16/11/2022
0,00 € Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. Obec Nižná Rybnica
3. Október 2022
DOHODA č. 22/42/012/128
22/42/012/128
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Nižná Rybnica
26. September 2022
Kúpna zmluva
06/09/2022
0,00 € Eva Denciová, rod. Šugarová Obec Nižná Rybnica
17. August 2022
Dodatok č.2 k zmluve o dielo -Energetické zhodnotenie budovy domu Smútku
Dodatok č.2
0,00 € ZEPO, spol. s.r.o. Obec Nižná Rybnica
7. Júl 2022
Zmluva o pripojení DEUS
ZLP - 00325520
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Nižná Rybnica