Centrálny register zmlúv

Obec Nižné Nemecké

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
O 060/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice Obec Nižné Nemecké
6. November 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0414
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Nižné Nemecké
16. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0414
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Nižné Nemecké
25. August 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
1/2022
0,00 € Michal Slinčák, Anna Slinčáková Obec Nižné Nemecké