Centrálny register zmlúv

Obec Nižné Nemecké

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/312
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Nižné Nemecké
31. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20202530
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Nižné Nemecké
27. Október 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A)
77/013/23
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11 Obec Nižné Nemecké
20. September 2023
Zmluva o dielo - ,,Oprava strechy Kultúrneho domu a Obecného úradu obce Nižné Nemecké“
6/2023
48 351,64 € TRANS-DACH s.r.o., Tibavská 23, 073 01 Sobrance Obec Nižné Nemecké
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
7-2023 - SK-8-2023-004
36,00 € Bezpex, s.r.o., P.O.Hviezdoslavova 28, 079 01 Veľké Kapušany Obec Nižné Nemecké
20. September 2023
Zmluva o dielo : „Obec Nižné Nemecké - oprava komunikácie.“
8/2023 - 08/2023
51 480,55 € JANEKO s.r.o. Obec Nižné Nemecké
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 08/2023
1/8/2023/08/2023
0,00 € JANEKO s.r.o. Obec Nižné Nemecké
18. September 2023
Kúpna zmluva k nehnuteľnosti
5-2023
3,18 € Ing. Anna Adamová, 071 01 Michalovce Obec Nižné Nemecké
18. August 2023
Zmluva o dielo vypracovaná podľa ustanovenia §536 a nsl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka
Zmluva o dielo
0,00 € MM – STAV s.r.o. Sídlo: Obchodná 2, 071 01 Michalovce Obec Nižné Nemecké
4. Máj 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Ing. Anna Adamová, rod. Sabadošová, Nad Laborcom 1769/4, 071 01 Michalovce Obec Nižné Nemecké
16. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0414
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Nižné Nemecké
6. November 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
O 060/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice Obec Nižné Nemecké
6. November 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0414
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Nižné Nemecké
25. August 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
1/2022
0,00 € Michal Slinčák, Anna Slinčáková Obec Nižné Nemecké